Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu - Mehmet Görmez Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu kimin eseri? Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu kitabının yazarı kimdir? Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu konusu ve anafikri nedir? Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu kitabı ne anlatıyor? Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu PDF indirme linki var mı? Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu kitabının yazarı Mehmet Görmez kimdir? İşte Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Mehmet Görmez

Yayın Evi: Otto Yayıncılık

İSBN: 9786054696499

Sayfa Sayısı: 416

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

“İslam toplumu, tarih boyunca sünnet ve hadisi yanlış anlamaktan çektiğini, uydurma hadislerden çekmemiştir.”

Muhammed Gazâlî

Hadis ilimlerinin hemen hepsi, hadislerin sübut ve sıhhat problemini çözmeye yöneliktir. Hadis metinlerini anlamaya yönelik az sayıdaki ilim dalı ise gelişme gösterememiştir. Sünnet ve hadisi anlama sorununa pratik çözüm olarak sunulan usûl-i fıkıh da bir kanun yorumlama ve tahlil tarzı olduğu için yeterli olamamıştır.

Bu kitap, sünnet ve hadisi doğru anlama doğrultusunda bir metodolojiye duyulan ihtiyacı tartışmakta ve bu doğrultuda yeni adımlar atmayı teklif etmektedir.

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu Alıntıları - Sözleri

 • Bediüzzaman ın da dediği gibi teşbih ve temsiller, havasdan avama geçtikçe, yani İlmin elinden cehlin eline geçtikçe, murur i zamanla hakikat telakki edilmiştir.
 • Fakihler doktor, hadisçiler eczacı : Hadisi sadece nakletmenin yeterli olmadığını ifade eden Ebû Hanîfe bu sebeple şöyle demekteydi: “Hadis toplayıp da bunların fıkhını öğrenmeyen insan, topladığı ilaçların hangi hastalığa iyi geldiğini doktor gelene kadar bilmeyen eczacı gibidir. Hadis toplayan kimse işte böyledir. Fakih gelene kadar elindeki hadisin ne ifade ettiğini bilmez.”
 • " İslam toplumu tarih boyunca sünnet ve hadisi yanlış anlamaktan çektiğini, uydurma hadislerden çekmemiştir." Gazali
 • Her kim aklı yalanlarsa şeriatı da yalanlamış olur. Zira şeriatın doğruluğu yine akılla öğrenilmiştir. Eğer akli delil doğru olmasaydı, gerçek peygamber ile sahte peygamberi, yalancı ile doğruyu ayırt edemezdik. Şeriat akıl ile tesbit edildiği halde, şeriatın kendisi aklı nasıl yalanlayabilir?
 • Hadislerde geçen altmış, yetmiş,yüz ve yediyüz rakamları, bazı problemlere yol açmıştır. Bu sayılar Arapça da çokluk ve mübalağa ifade ettikleri halde bunları kesin rakamlar olarak değerlendirenler olmuştur. Hatta böyle bir yanlışlık bizzat Hz Peygambere izafe edildiği için İmam Gazali Buhari ve Müslim de geçen bir hadisi reddetme cihetine gitmiştir. Bilindiği gibi tevbe suresinde münafıkların affolunmayacağına dair şöyle bir ayet vardır "Onlar için ister af dile ister dileme, onlar için yetmiş defa da af dilesen Allah onları asla affetmeyecektir". Buhari ve Müslim in rivayet ettikleri bir habere göre, münafıkların lideri Abdullah b Ubey öldüğünde, oğlu Allah Rasulüne gelerek namazını kıldırmasını istemiş, O da bunu kabul etmiştir. Cenaze namazına duracağı sırada Hz Ömer yakasından tutarak "Ya Rasulullah Allah sizi bundan menettiği halde nasıl namazını kılarsınız" demiştir.Habere göre Hz Peygamber şu cevabı vermiştir: "Allah beni muhayyer bırakmış ve onlar için ister af dile ister dileme demiştir. Ayrıca, onlar için yetmil defa da Af dilersen Allah onları affetmeyecektir, buyurmuştur. Ben de yetmişten fazla af dileyeceğim" İşte Gazali ye göre bu haber doğru değildir. Zira ayette geçen "yetmiş" ifadesi belirli bir sayıyı değil çokluk ifade etmektedir. Asıl vurgulamak istenen onların bağışlanma ihtimalinin olmadığıdır. Hz Peygamberin bunu anlamadığı nasıl kabul edilebilir.
 • وكَمْ مِنْ عائبٍ قَوْلاً صَحِيحا ِوآفتُه مِنْ الفَهْمِ السَّقِيم Doğru sözü ayıplarsa bir kişi Kıt anlayıştan yapmıştır bu işi
 • Dilsel bağlamdan sonra anlamı en çok etkileyen faktör, tarihsel ve toplumsal bağlamdır.Hatta bazılarına göre bir metnin tarihsel ve toplumsal bağlamı, lafızdan daha belirleyicidir.
 • Gazali; felsefe ve mantığı, kelam ve tasavvuf için birer araç olarak kullanmıştır.
 • İslam toplumu, tarih boyunca Sünnet ve Hadisi yanlış anlamaktan çektiğini uydurma hadislerden çekmemiştir M. Gazali
 • İmam Ebu Hanife ye göre, Kuranda varid olan her şey, delalet bakımından kati, (mütevatir ve müstefiz hariç) sünnette varid olan her şey, delalet bakımından zannidir. Buna göre, helâl ve haram hükümleri bildirme bakımından Kuran ile Sünnet farklılık arz eder. Sarih bir Kuran ayeti ile sabit olan emirler farziyet, nehiyler ise tahrim ifade eder. Fakat hadis ile sabit bir emir vacib veya mustahab, nehy ise mekruhtur. İmam ı Şafii ye göre ise, mütevatir, meşhur ve ahad haberlerinin üçünün de delaleti kati dir. Delalet bakımından her üçü de, akla dayanan kıyastan üstündür. Kıyas daima zanni bir delalet taşımak zorundadır.

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Toplumumuzda iki farklı -genel itibariyle- din görüşü olduğu muhakkak.. Bunlardan birisi halkın kendi gelenekleriyle ortaya çıkardıkları din, ikincisi Kur'an'ın anlattığı -halkın yaşadığından ve anlattığından oldukça farklı olan- bir din... Mehmet hocanın bu kitabını okurken geçmişten günümüze Sünnet meselesi nasıl anlaşılmış ve nasıl yaşanmış olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. İlahiyatta da ders kitabı olarak okutulan bu değerli eseri eğer Sünnet meselesinin nasıl anlaşılması gerektiği veya uygulanması gerektiğini merak ediyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Kitabı okuduktan sonra şaşıracağınıza kesinlikle eminim. Bu arada kitap herhangi bir metodoloji sunmuyor sadece bunun nasıl yapılabileceğine kapı aralayıp yön tayin ediyor. İyi düşünmeler... :) (Burak)

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu PDF indirme linki var mı?

Mehmet Görmez - Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Mehmet Görmez Kimdir?

Mehmet Görmez, 1959 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, ortaöğrenimini ise Gaziantep İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Aynı yıl Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1988'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği bursla bir yıl süreyle Kahire Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalarda bulundu.

1990'da başladığı doktorasını 1995'te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesinde görev yaptı. Görmez, 1998'de yardımcı doçent, 1999'da ise doçent oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi iken 13 Ağustos 2003'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2006 yılında profesör unvanı alan Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010'da Ali Bardakoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden ayrılmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 31 Temmuz 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığından emekliye ayrılmıştır.

Görmez, emekliliği sonrası kurucusu olduğu İslâm Düşünce Enstitüsü'nün ve Uluslararası İslâm Düşünce Vakfı'nın başkanıdır.

Evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilen Mehmet Görmez'in yayımlanmış birçok eseri vardır.

Kitapları

Hadis İlminin Temel Meseleleri, Otto Yayınları.

Kalbin Erbaini, Otto Yayınları.

Gazzali’de Sünnet Hadis ve Yorum, Otto Yayınları.

Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri, Kitabiyat Yayınları.

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması Ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Otto Yayınları.

Gençliğin Anlam Arayışı, Otto Yayınları.

İslam’da Zor Zamanlar, Otto Yayınları.

Mehmet Görmez Kitapları - Eserleri

 • Kalbin Erbaini
 • Hadis İlminin Temel Meseleleri
 • Gazali'de Sünnet Hadis ve Yorum
 • Gençliğin Anlam Arayışı
 • Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu
 • Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu
 • İslam’da Zor Zamanlar

Mehmet Görmez Alıntıları - Sözleri

 • Gazali ye göre, akıl ile nakil arasında çelişki görülen her yerde, sadece aklı esas alarak nakli reddetmek ne derece ifrat ve yanlışlık ise, nakli esas alıp aklı yok saymak da o derece aşırılık ve tefrik olur. (Hadis İlminin Temel Meseleleri)
 • Gazali; felsefe ve mantığı, kelam ve tasavvuf için birer araç olarak kullanmıştır. (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Bir şeyin değeri fa zlalığıy­ la ölçülmez. Bir şey i n değeri ifade ettiği anlam ile ölçülür. (Kalbin Erbaini)
 • Her kim aklı yalanlarsa şeriatı da yalanlamış olur. Zira şeriatın doğruluğu yine akılla öğrenilmiştir. Eğer akli delil doğru olmasaydı, gerçek peygamber ile sahte peygamberi, yalancı ile doğruyu ayırt edemezdik. Şeriat akıl ile tesbit edildiği halde, şeriatın kendisi aklı nasıl yalanlayabilir? (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Pek çok islam bilgini şunu söylemiştir. İman sosyal boyutunu kaybettiği zaman müslümanlar toplumsal dinamiklerini kaybetmeye, dolayısıyla da çökmeye başlar. Günümüzde iman algısı sosyal hayat boyutundan yoksun kalmakta ve vicdanlara mahkum edilmektedir. O zaman da İslam'ın birey ve toplum üzerindeki ahlaki, sosyal ve kültürel yansımasının önü baştan kesilmiş olmaktadır. (Kalbin Erbaini)
 • Hz Peygamber e ait olmayan Kuran a muhalif bir sözün ona isnat edilmesi en az ona ait hüküm ve hikmet ihtiva eden bir sözün reddedilmesi kadar yanlış bir davranıştır. Bu sebeple olsa gerektir ki Hanefi fakih ve usulcülerinden es-Serahsi şöyle demiştir. "Her türlü bidat ve hevanın aslı ahad haberlerin Kur'an ve meşhur sünnete arzını terk etmekten neşet etmiştir. Bazları Hazreti Peygambere ulaşıp ulaşmadıkları şüpheli oldukları halde ve kesin bilgi ifade etmemelerine rağmen bu tür hadisleri asıl kabul ettiler sonra da Kur'an ve meşhur sünneti bu asıllara göre yorumladılar. Böylece tâbi olması gerekeni metbu kesinlik arz etmeyen bir şeyi de esas olarak kabul ederek bidat ve hevaya düştüler" (Hadis İlminin Temel Meseleleri)
 • Ahlak ibadetin nihai gayesidir. Bir dinî davranışın, bir ibadetin Allah nezdinde kabul olup olmadığını, o ibadetin bizde ahlaka dönüşüp dönüşmediği belirleyecektir. "Ameller niyetlere göredir." hadisi, aynı zamanda kötü niyetle yanlış gayeyle dindarlık sergilenebileceğini de ifade etmektedir. Elbette biz kişinin niyetini bilemeyiz. Oysa İslam'ın din-ahlak ve ibadet- ahlak ilişkisine dair ortaya koyduğu ilke ve esaslar, bizim niyeti bilebileceğimizi gösteriyor. Buna göre dindarlık bir ahlak doğurmuşsa, ibadet kişinin hayatında bir ahlaka dönüşmüşse bu, onun hem niyetinin hem de ibadetinin Allah nezdinde makbuliyetini gösterir. | Mehmet Görmez, İslam’da Zor Zamanalar -Bir Okuma Usûlü- , OTTO Yayınları, 1.Basım: 2021, s.68 (İslam’da Zor Zamanlar)
 • Ahlak dinin özü, ibadetin de gayesidir (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • Rabbimiz sadece iman eden, itaat eden kullarına nimet vermez ; isyan edenlere de verir. Bazen isyan edenlere daha fazla verir (İslam’da Zor Zamanlar)
 • Hayâ ile hayat bulabilmek için ahlakı merkeze alan gerçek bir dindarlık anlayışına dönmeliyiz. (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • Kânûnî döneminde Çankırı'da yapılan Süleyman Camii'nin duvarlarına şöyle anlamlı bir hat nakşedilmiştir: "Kalbin semasına doğan ilk ışık hikmet yıldızıdır. Sonra ilim ayıdır. Sonra marifet güneşidir. Kalbe doğan hikmet yıldızının ışığında eşyanın hakikati müşahede edilir. İlim ayının ışığında mana âlemi müşahade edilir. Marifet güneşinin ışığında ise Hz. Mevlâ müşahede edilir." (Kalbin Erbaini)
 • Oysa hiçbir peygamber kendi kavminin kültürünü evrensel bir din kuralına dönüştürmemiştir. Bir dine girebilecek en büyük bidat, peygamberin gönderildiği kavmin örfünü, âdetini, geleneğini, kültürünü din hâline getirmektir. (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • İslam toplumu, tarih boyunca Sünnet ve Hadisi yanlış anlamaktan çektiğini uydurma hadislerden çekmemiştir M. Gazali (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Gazali'nin yerinde tespiti ile "İslam ümmeti, tarih boyunca sünnet ve hadisin yanlış anlamak ve yorumlamaktan çektiğini, uydurulan binlerce mevzu hadisten çekmemiştir." (Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu)
 • Cüneyd-i Bağdadi'nin meşhur sözüdür: "Bir kimseyi gökte uçarken veya su üstünde yürürken görseniz dahi eğer o kimsede Kur'an ahlakı yoksa dönüp bakmayın bile." (İslam’da Zor Zamanlar)
 • "Dünyada her an yolcu gibi ha­reket et." (Kalbin Erbaini)
 • " İslam toplumu tarih boyunca sünnet ve hadisi yanlış anlamaktan çektiğini, uydurma hadislerden çekmemiştir." Gazali (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Akıl, vahyin biricik muhatabıdır (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • Eğer yeryüzünde kötülük olmazsa yaratılışın gayesi bozulur (İslam’da Zor Zamanlar)
 • Her kim manaları lafızlarda ararsa onları zayi eder. (Gazali'de Sünnet Hadis ve Yorum)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle