Süryani ne demek? Süryaniler kimdir? Süryani kelimesi ne anlama geliyor?

Süryani ne demek? Süryani kelimesi ne anlama geliyor? Süryaniler kimdir? Süryaniler hangi dine, hangi mezhebe mensuptur? Anayurtları neresidir? Hangi coğrafi bölgelere yayılmışlardır?

GÜNCEL

Eski bir Mezopotamya halkı olan Süryaniler günümüzde çoğunlukla Türkiye, Irak ve Suriye topraklarında yaşayan etnik bir insan topluluğudur. Süryanilerin konuştuğu dile modern Aramice (Neo-Aramaic) adı verilir. Aramice, dilbilimsel sınıflandırmaya göre Arapça ve İbranice gibi Sami dillerinin bir koludur.

Günümüzde Süryanilerin 2.5 milyonu aşkın nüfusu bulunmaktadır. Süryani nüfusunun en kalabalık olduğu ülkeler Suriye, Irak ve Ürdün olarak biliniyor. Süryanilerin ana yurdu günümüzde Suriye, Türkiye, Irak ve İran topraklarını kapsıyor. Süryaniler Orta Doğu'da dini ve etnik kökenlerini korumayı başaran ender topluluklardan biri olarak kabul ediliyor.

Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı olan Süryaniler Hıristiyanlığı kabul eden ilk topluluklardandır. Tarihten bu yana Antakya Kilisesi’ne bağlılığını ifade eden Süryaniler çok geniş bir alana yayılım göstermiştir.

Süryani ne demek?

Süryani (Süryoyo) kelimesinin tam olarak ne anlama geldiği tespit edilememiştir. Süryanilere neden Süryani denildiği hakkında ise çeşitli rivayetler mevcuttur. Bunlardan en çok kabul göreni Süryani adının Suriye adından ve Asurlulardan geldiği şeklindedir. Süryani Ortodoksların pek çoğu, isimlerinin türeme şeklini Hıristiyanlığı benimsedikten sonra putperest kalmayı tercih eden soydaşlarından ayırt edilmek için atalarının Süryani ismini kullanmaya başlayarak gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Buna karşılık tarihçiler tarafından ortaya konulan bir takım varsayımlar da mevcuttur. Bu varsayımlara göre:

  • Süryani adı Pers kralı Sirus’un (Keyhüsrev) adından gelmektedir.
  • Mor Dionosius Yakub Bar Saliba ve Mor Mihayel Rabo’ya göre Süryani adı Suriye’den gelmektedir. Suriye ise adını bu bölgeyi fetheden Kilikos’un kardeşi Suros’tan almıştır.
  • Asurluların ülkesine Yunanlılar tarafından sözcüğün sonuna bir y harfi eklenerek Asurya adı verilmiştir. Zamanla sözcüğün başında bulunan a harfi fonetik olarak düşünce kelime Surya biçimini almıştır. Süryani adı ise coğrafi bir terim olarak buradan gelmiştir.

Süryaniler İngilizce’de de Asurlular ile aynı anlamı taşıyan Assyrians kelimesiyle ifade edilmektedir.

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle