"Savaşçı ve Umudun Tesellisi" kitabı Süryanice Dilinde Yayınlandı

"Savaşçı ve Umudun Tesellisi" isimli kitap, Yeni Anadolu Yayıncılık tarafından yayınlandı. Süryani Yazar Malfono Yusuf Beğtaş tarafından kaleme alınan kitap, farklı içerikte Süryanice yazı ve makalelerden oluşmaktadır.

KÜLTÜR SANAT

‘‘Tasroro u Buyoye d-Sabro / Savaşçı ve Umudun Tesellisi / ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܒܘܼ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܳܐ’’ isimli Süryanice kitap yayınlandı.

Yazdığı kitap hakkında bilgiler veren Süryani Yazar Malfono Yusuf Beğtaş şunları söyledi:

"Evet, bu kitap, farklı içerikte Süryanice yazı ve makalelerden oluşmaktadır. Yerleşik algılardan yola çıkarak, yaşam algılarını, yaşamın gerçeklerini hakikatin çağdaş bilgileriyle sentezleyen, sosyal düşünceyle bütünleştiren bir yaklaşımla yazdığım bu kitap, Süryanicenin edebi derinliğine ve sosyo-kültürel sermayesine sahip kendine özgü bir eser olduğunu ifade etmek istiyorum. Kitapta, okumayı ve bilgilenmeyi teşvik eden edebiyatın sarsıcı/dönüştürücü vurgularıyla, bilinenlerin sınırlarını içerecek şekilde, bilinenlerin ve yitik anlamların, gerçek doğasını ortaya çıkarmaya çaba gösterdim. Neticede bilinenlerin anlamlarını ve sınırlarını genişleten kendine özgü bir eser ortaya çıktı."

Kitap, yaşamı kolaylaştırmanın ve zenginleştirmenin anlamsal örgüleriyle; iç huzurun serpilmesine ve iç görünün aydınlanmasına katkı bağlamında, yaşamın anlamına, yaşamın hakikatlerine vurgu yaptığını anlatan Beğtaş, "Adaletin, hakkaniyetin, kültürün, terbiyenin, ahlakın, erdemin, insan onurunun, barışın, uyumun, uzlaşmanın, gelişimin, özdenetimin önemine; şahsiyet ve karakter eğitimine işaret etmektedir. Çünkü maddedeki mana arayışında, hayatı anlamlandırma çabasında, içimizdekini dışarıya vurma meramında hep bu kavramların izleri ve etkileri vardır. Ve bu kavramlar, kendini bilmek, davranışların farkında olmak, bilinçlenmek, eline, beline, diline sahip olmak gibi konularda çıktığı çetin yolculukta SAVAŞÇI’ya hizmet eden/katkı sunan anlayışlara dönüşmektedir."dedi.

‘‘Her insan kendi iç dünyasının hem mimarı, hem de celladıdır.’’diyen Beğtaş, "Başlıktaki ‘‘Savaççı’’ iyi mimardır. İyi mimar olmanın yöntemlerini geliştirir. Kitaptaki içeriğe göre, savaşçı yaşam merdivenlerini çıkarken öğrenmesi gereken, basiretle aklını, temkinle cesaretini, kudretle kuvvetini, itidalle atılganlığını dengeleyip, yaşam aşkını toplumun yararına yöneltmesi demektir."ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle