Süryanice'de En çok kullanılan bebek isimleri

Süryaniler tarafından yeni doğan bebeklerine en çok verdikleri isimler:

Abay 

Abgar 

Abil 

Abilo 

Abrohom 

Adad 

Adadnirari 

Adam 

Adar 

Aday 

Ado 

Afrem 

Agay 

Ahiqar 

Aho 

Akkad 

Akkadiya 

Akoro 

Alaf 

Amanuel 

Amarsin 

Amed 

Amiro 

Amirta 

Amirto 

Anki 

Ankido 

Ano 

Aram 

Arbil 

Arbila 

Arbo 

Aryo 

Arza 

Arzo 

Asiro 

Asirta 

Ashur 

Assur 

Assurbanibal 

Assurhaddon 

Assurnasirpal 

Assyria 

Asya 

Athra 

Athro 

Athur 

Augin 

Auyutha 

Auyutho 

Ayla 

Aylo 

Ayna 

Ayno 

Aziz 

Aziza 

 

Babel  Babylon  Babylonia  Bahra  Bahro  Balay  Banibal  Barbabel  Barbara  Barbaro  Bardara  Bardaro  Bardayson  Barlebo  Barnaba  Baro  Barsaumo  Barshlomo  Barshlama  Barsin  Barsino  Baryamo  Basima  Basimo  Bathshlama  Bathshlomo  Behnam  Benyamen  Berula  Besma  Besmo  Beth  Bethnahrin  Bil  Bilader  Bima  Bobel  Bobi  Bobo  Bolo  Bozo  Britha  Britho  Brula  Burga  Burgo  Buyana 

 

Dahbo  Danho  Daniel  Dara  Daro  David  Dayona  Dayono  Dayso  Daysan  Dayson  Delmon  Deqlath  Dibo  Dina  Dino  Dmutha  Dmutho  Doshna  Doshno  Dumoro 

 

Edessa  Elam  Eliyo  Emra  Emro  Enlil  Enlinasir  Eridu  Esfes 

 

Fabro  Fahdo  Fardaysa  Fardayso  Faro  Fayo  Fesho  Firil  Firo  Fofyath  Froth 

 

Gabriel  Gabro  Gabyo  Gado  Galle  Gallo  Gantha  Gantho  Gauriye  Gayo  Gazo  Gelyana  Gelyono  Gero  Gilgamesh

 

Habib  Habibo  Habobo  Habobta  Habobto  Hakimo  Hammurabi  Hanna  Hanno  Harran  Hassuna  Hbob  Hedra  Hedro  Heto  Hinno  Hiro  Hirutha  Hirutho  Hobel  Humbaba  Hunayn  Hushaba 

 

Il  Ilam  Ilona  Ilono  Ilsina  Ilsino  Ilul  Inana  Ishak  Isthar  Izgado  Izla  Izlo 

 

Kafro  Kaldo  Karmo  Kashir  Kashiro  Kenan  Kenora  Kenoro  Kifa  Kifo  Kima  Kina  Kino  Kinutha  Kinutho  Kish  Klila  Klilo  Komo  Kyono 

 

Lagash  Larsa  Leba  Lebo  Lelya  Lelyo  Lelyan

 

Malke  Malko  Maranata  Marauge  Marbobo  Mardin  Marduk  Mardutha  Mardutho  Marganitha  Margonitho  Maro  Martha  Marun  Maryam  Marzo  Matay  Medra  Medro  Meltha  Meltho  Merdo  Michael  Midyad  Moro  Motha  Motho  Myatro  Mushe 

 

Nabukadnesar  Nadan  Nahir  Nahrin  Nahra  Nahro  Naramsin  Nardin  Narsay  Nasiho  Nasihta  Nasihto  Nastur  Nedra  Nedro  Nemra  Nemro  Nesba  Nesbo  Neshra  Neshrin  Neshro  Neso  Nimrud  Nineve  Ninib  Ninlil  Ninorta  Ninos  Ninson  Ninyas  Nippur  Nirari  Nirora  Nisane  Nisha  Nisho  Nison  Nomusa  Nomuso  Nsibin  Nuhra  Nuhro  Numan  Nurba  Nurbo 

 

Odisho  Ofartho  Olaf  Omid  Omuro  Orloma  Ornamo  Ornina  Ornoma  Orshina  Osyo  Otho  Othur  Qenneshrin 

 

Raban  Rabath  Rabi  Rabo  Rabtha  Rabono  Rabula  Ramsha  Ramsho  Ramsin  Ramtha  Remza  Remzo  Renyo  Rimos  Rish  Risha  Rishbabel  Risho  Rishsin  Rmiso  Rama  Romo  Rotho  Rozo  Rumrama  Rumromo 

 

Sabra  Sabro  Safra  Safro  Sahra  Sahrin  Sahro  Saliba  Samarra  Samira  Samiramis  Samuel  Sara  Saro  Sardannapal  Sargon  Sarhaddun  Saume  Sauma  Saumo  Sayodo  Sbartha  Sbartho  Sefro  Sem  Sema  Semho  Shabo  Shafir  Shafira  Shafiro  Shahro  Sharira  Shariro  Shalito  Shalmanasar  Shalyo  Shamash  Shamiram  Shamo  Shamra  Shamro  Shapir  Shapira  Shapirta  Sharbo  Sharbel  Shariro  Sharro  Sharrokin  Shayna  Shayno  Shebla  Sheblo  Shem  Shemsha  Shemsho  Shifuro  Shim  Shimon  Shin  Shlama  Shlomo  Shmesh  Shmuel  Shmuni  Shosin  Shroro  Shufnin  Shufnino  Shufninto  Shufninta  Shufra  Shufrin  Shufro  Shushan  Simele  Sima  Simo  Simta  Simto  Sin  Sinbabel  Sinharib  Sina  Sino  Sinshar Smedra  Snunitha  Snunitho  Sofro  Sohdo  Sumer 

 

Talita  Talmido  Tammuz  Tedmur  Tedmurta  Tedmurto  Tehra  Tehro  Telga  Tibel  Tibelia  Tiglath  Tiglath-Pilasar  Tigris  Tmiho  Tmihta  Tmihto  Tobo  Tuma  Turabdin  Turizlo  Tura  Turo 

 

Ugaret  Umtha  Umtho  Unis  Ur  Urbaba  Urbabel  Urhoy  Uruk 

 

Warda  Wardo  Waziro 

 

Yabil  Yadid  Yadida  Yadido  Yaqub  Yalda  Yaldo  Yama  Yamin  Yamina  Yamino  Yamo,Yarmo  Yatir  Yauma  Yaumo  Yauna  Yauno  Yausef  Yuhanon  Yuniya  Yu’obo 

 

Zab  Zabday  Zabno  Zadiq  Zadiqo  Zahi  Zahir  Zahra  Zahrin  Zahrira  Zahriro  Zahro  Zahya  Zahyo  Zakay  Zakoyo  Zalga  Zalgo  Zalil  Zalin  Zaya  Zayn  Zayto  Zaz  Zhiro  Ziwa  Ziwo  Zmirta  Zmirto 

 

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle