Uyku Duası Türkçe Okunuşu | Uyku Duası Allahümme Bismike - Allahümme Eslemtü

Uyku sorununu çözmek ve derin bir uykuya dalmak için her yolu deneyenlerin tercih ettiği yollardan biri de uyku duasıdır. Uykusuzluk çekenler için okuyacağınız belli başlı dualar bulunuyor. Peki, uyku duası nedir? Uykusuzluk için okunacak dualar hangileri? İşte Uyku duası Arapça Türkçe okunuşu ve Allahümme bismike diyerek başlyan uyku duası...

DUALAR

Uyku sorununu çözmek için yapılabilecek şeyler var bunlardan biri de uyku duası okumak. Peki, uyku duası nedir? Uykusuzluk için okunacak dualar...

UYUMADAN ÖNCE OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Birçok kişinin uyku problemi nedeniyle yatağında saatlerce dönüp durduğu, evin içinde dolaştığı aşikârdır. İlaç, doktor tedavisinin yanında manevi olarak rahat uyumak için okunması tavsiye edilen dualar vardır. İşte uyumadan önce okunacak dualar...

  • UYKU DUASI ALLAHÜMME BİSMİKE

Kısa bir uyku duâsı...

ﺍَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ أَﻣُﻮﺕُ ﻭَأَﺣْﻴَﺎ

Okunuşu: Allâhumme bismike emûtu ve ehyâ.
 
Anlamı: “Senin isminle ölür, Senin isminle dirilirim ey Allâh’ım!” (Buhârî, Muslim)
 
  • UYKU DUASI 1 (ALLAHÜMME ESLEMTÜ)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Uyku için yatağa yatarken evvelâ Fatiha, sonra İhlâs-ı şerîf okursan ölümden başka her şeyden emîn olursun.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 892)

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al.

Sonra sağ yanına yat ve:

 

Okunuşu: "Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte:"

Anlamı: "Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim." de! Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun.”  (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikir 56)

  • UYKU DUASI 2

Uyku Duası Türkçe Okunuşu

Allahümme ğarati'nnucumu vehedeeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Uyku Duası Anlamı

“Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükûne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm’sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, gecemi sükûna erdir ve gözlerimi uyut!” deyip Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)

  • UYKU DUASI 3

Türkçe Okunuşu: Allahümme garabi'nnucumu vehadaeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Manası: "Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum'sun! Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!" deyip Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle