Ya Vedud Ne Demek? Ya Vedud Esmasının Anlamı Nedir? Ya Vedud Duası Nedir?

(Rabbin), ilk olarak yaratan ve tekrar diriltendir. O, Ğafur ve Vedûd’dur.” (Bürûc Sûresi, 85/14) ayetinde bifiil geçer Vedud esması. Kur’ân-ı Kerim de daha bir çok ayette bu ismin manasının tecellisi bulunur. Peki Vedud esmasının manası nedir? Neler için çekilir? Hangi durumlarda okunur? Vedud isminin ebced hesabı nedir? Hepsini sizler için bu haberde derledik...

DİNİ HABERLER

 Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biri de El Vedud esmasıdır.

Vedud Esmasının Anlamı Nedir?

Kur'an-ı kerimde 2 ayette geçen ve Arapça kökenli olan Vedud esmasının lügati manası; 'kullarını en fazla seven ve sevilmeye en layık olan' demektir. Geniş manada ele alacak olursak, Allah (cc), salih amel işleyen kullarını sevmekte ve onlardan razı olmaktadır. O, yaratılan tüm mahlukatın iyiliğini düşünmekte ve hepsine çeşitli nimetler sunmaktadır. Bu sebeple, kulları tarafından sevilmeye en layık olan da kendisidir.

Vedud Esmasının Faziletleri Nelerdir?

Kalbinin nurlanmasını, iç huzura kavuşmayı amaçlayan kişiler El-Vedud esmasının zikrini her vakit namazından 20 defa çekmelidir.

Her gün 270 defa  “Ya Vedud Celle Celalühü” tesbihi yapan kişi borçluysa borçlarından, yoksulsa da bu yoksulluktan kurtulur.

Bütün kulların sevgisini kazanmak isteyenlerin günlük 400 defa bu esmayı okumaya devam etmelidir.

“Ya Vedud” esmasını her gün 20 defa tekrarlayan kişiler, çevrelerinde herkesin sevgi ve hürmetine kavuşur.

Bir gıda üzerine 1000 kez okuyup, eşle birlikte yendiğinde aralarındaki muhabbet artar.

Vedud Esması Ne Zaman Çeikilir?

 • Bu ismin zikir saati: Kamer 
 • Zikir günü: Pazartesi,
 • Ebced değer ve Zikir sayısı: 20'dir.
 • Büyük ebced degeri 400′dür.
 • Öğlen ezanına iki saat kala, ikindinin son vaktinde ve gece teheccüd vaktinde çekilir.

El Vedud isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir?

 • Rabbinizden mağfiret isteyin, tövbe edin. Şüphesiz ki O çok merhametli, Vedud'dur. (Hud 11/90)
 • Kuşku yoktur, Rabbinin yakalaması serttir. O yoktan yaratır ve tekrar diriltir. Bununla birlikte Gafur'dur, Vedud'dur. O arşın sahibi ve yücedir. İstediğini, dilediğini yapandır. (Büruc 12-16/85)
 • Allah onları sever, onlarda Allah'ı severler. (Maide 5/54)
 • Takva sahibi olanlar, cennette nur içindedirler. Allah'ın huzurunda onun koltuklarının altındadırlar. (Kamer 54/55)
 • İyi işler, güzel ameller yapanlara daha güzeli ve ondan fazlasını karşılık olarak verir. (Yunus 10/26)
 • Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. (İnsan 76/21) Rabbinin temiz içeceğine nail olan, O'nu bulan neden mahrum olabilir, Vuslat son duraktır.

Vedud Olan Allah(c.c) Kimleri Sever?

Kur'an- ı Kerimin bir çok yerinde Allah-u Teala bize hangi kullarını sevdiğini bildirmektedir. Vedud isminin manasını tam idrak edebilmek için Yüce Yaradanın hangi kullarını sevdiğini bilmemiz büyük önem arz etmektedir. Peki Allah(c.c) hangi kullarını sever? 

1- Allah’u Teâla tövbe eden kulunu sever.

“Şüphesiz Allah, çokça tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever.” Bakara -222

2- Allah Azze ve Celle temizlenenleri sever.

“Allah, çok tevbe edenleri de sever çok temizlenenleri de sever.” Bakara – 222

3-Allah’u Teâla sabırlı kullarını sever.

“Allah, sabredenleri sever.” Âl-i İmran -146.

4- Allah’u Teâla muhsinleri yardım ve iyilik eden kulunu sever.

“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” Bakara-195

Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever. kulunu sever. Âl-i İmran – 134

5- Allah’u Teâla adil olan kulunu sever.

“Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” Maide 42.

6- Allah’u Teâla tevekkül eden kulunu sever.

“Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” Âl-i İmran -159

7- Allah’u Teâla muttaki olan kulunu sever.

“Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever.” Âl-i İmran -76

8–Allah yolunda savaşan kulunu sever.

“Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.” Saff- 4

Hangi Kulları Sevmez?

Ve bunların tam zıddı olan; kafirleri, zalimleri, haddi aşanları,f esat edenleri, nankör ve günahkar olanları, musrif olanları, hainleri, kibirlenenleri sevmediğini Allah-u Teala yine bize Kur'an-ı Kerimde bildirmekte.

Vedud esmasının tecellilerinden nasiplenebilmek için Allah'ın sevdiği kullarından olmaya gayret edip, sevmediğini ifade ettiği kullarından ve huylardan uzak durmayı kendimize düstur edinme gayretinde olmalıyız.

Yâ Vedûd Duası

Arapça Okunuşu

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!..”

Türkçe Anlamı: “Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”

Vedud Duası Ne Zaman ve Ne İçin Okunmalıdır?

Ya Vedud duası perşembe geceleri 3’er defa okunur.

 • Aile huzurunu temin etmek için okunur. Evli çiftler tarafından okunduğunda karı koca arasındaki muhabbetartar. Çift birbirini çok daha derin duygularla sevmeye başlar. 
 • Bekar kişiler bu duayı sevdikleri kişiye kavuşmak için okumaktadır. Ya Vedud duasını usulüne uygun olarak okuyan kadın ve erkekler inşallah sevdikleri kişi ile hayırlı bir evlilik yaparak şükürde bulunacaklardır.
 • Ya Vedud duası çocukların hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri için de okunmaktadır.
 • Bu duayı devamlı okuyanlar düşmanları ile kısa bir sürede sulh (barış) yaparlar.
 • Ya Vedud esmasını devamlı okuyan ticaret erbaplarının ikna gücü yükselir ve her türlü alışverişten kazançlı çıkarlar. Dua aynı zamanda borçların ödenmesini dilemek maksadıyla da okunabilir.
 • Kadınların her perşembe gecesi bu duayı okumaları halinde kocaları ile araları düzelir.
 • Çok zor durumda kalan kişiler bu duayı okuduklarında duada geçen esmaların yüzü suyu hürmetine inşallah sıkıntıdan kurtulacaklardır.

Ya Vedud duasının abdest alınamadan da okunması mümkün müdür?

Ya Vedud duası abdest alınmadan da okunabilir. Ancak dua öncesinde abdest almak duaya gösterilen önemi ifade eder. Bu bakımdan duaya başlamadan önce abdest alınması yerinde olacaktır.

Kadınlar regl dönemlerinde bu duayı okuyabilir mi?

Kadınların adet dönemlerinde dua okumaları önünde bir engel yoktur. Regl dönemleri de yaşamın diğer aşamaları gibi normal kabul edilmelidir. Kadınların özel günlerini olumsuz bir durum gibi algılamaları yanlıştır. Zira büyük alimler dua kapısının adet günleri de dahil her zaman açık olduğunu beyan etmektedir.

Ya Vedud duası vekaleten (başkasının yerine) okunabilir mi?

Bizzat kişi tarafından okunması çok daha makbul kabul edilmektedir. Ama aile fertleri de birbirleri için vekaleten dua okuyabilir. Dua eden müminler duanın niyet bölümünde kimin için dua ettiklerini ifade ederek bu duayı okuyabilirler. Zaten pek çok anne baba yeni evlenmiş çocuklarının mutlu bir evlilik sürdürmesi için bu duaya başvurmaktadır.

 

 

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle