Mardin'de 'Aile Çalıştayı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Mardin İl Müdürlüğü ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması amacıyla 'Aile Çalıştayı' düzenlendi.
  • 18.09.2023 17:35
Mardin'de 'Aile Çalıştayı'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda iki oturum şeklinde düzenlenen çalıştay Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan'ın açılış konuşması ile başladı.
Çalıştayın oturumları Mardin Artuklu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün ve Dr. Öğretim Üyesi Fuat Balsak moderatörlüğünde yürütüldü.
Çalıştaylarda, Aile, Eşitlik ve Adalet oturumunda, ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışıldı.
Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah oturumunda ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla ailelere yönelik alınabilecek ek tedbirler konusu, Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme oturumunda ailenin hayat boyu gelişim ve öğrenme süreçlerini destekleyerek aile yaşam döngüsünde aileye işlevsellik kazandırılacak ve ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurlar masaya yatırıldı.
Aile, Çevre ve İklim oturumunda aile dostu mekânlar oluşturularak ailelerin uygun yerlerde barınmalarına ve sosyalleşmelerine destek sağlayacak, afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini arttıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar ile Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme oturumunda ise ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi tartışıldı.
Çalıştayda son olarak Aile Odaklı Sosyal Hizmetler konulu oturumda aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve öneriler masada farklı katılımcılar tarafından enine boyuna tartışıldı.

Image description
Çalıştay hakkına bilgi veren İl Müdürü Murat Konan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş tarafından; 81 ilde eş zamanlı olarak yapılması planlanan ve Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Bakanlığımızın çalışmalarına katkı da bulunmak amacıyla üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin derlendiği "Aile Çalıştayı" İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilmesi talimatı ile bizler de bu doğrultuda gerekli yazışma ve görüşmeler yapılarak ilimizdeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri davet edilerek bu çalıştayı düzenledik. Ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılarak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konuları tartışıldı. Ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurların ele alındığı çalıştaylarda evlilik ve aile hayatına ilişkin toplumun farkındalık düzeyini artırmaya yönelik neler yapılabileceği üzerinde çalışıldı. Afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini artıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar da tartışıldı. Ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi çalışmaları masaya yatırıldı.. Ayrıca, aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve önerilerin tartışıldığı çalıştaylarda, sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı."bilgisini verdi.

 

 

 

Image description
Image description

 

 

 

Yorum Yaz