Zekeriya Kurşun kimdir? Zekeriya Kurşun kitapları ve sözleri

Prof. Dr. Türk Öğretim Üyesi, Yazar Zekeriya Kurşun hayatı araştırılıyor. Peki Zekeriya Kurşun kimdir? Zekeriya Kurşun aslen nerelidir? Zekeriya Kurşun ne zaman, nerede doğdu? Zekeriya Kurşun hayatta mı? İşte Zekeriya Kurşun hayatı...

BİYOGRAFİ
Prof. Dr. Türk Öğretim Üyesi, Yazar Zekeriya Kurşun edebi kişiliği, hayat hikayesi ve eserleri merak ediliyor. Kitap severler arama motorlarında Zekeriya Kurşun hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Zekeriya Kurşun hayatını, kitaplarını, sözlerini ve alıntılarını sizler için hazırladık. İşte Zekeriya Kurşun hayatı, eserleri, sözleri ve alıntıları...

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Zekeriya Kurşun kimdir?

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Osmanlı dönemi Arap coğrafyası, Ortadoğu’nun yakın dönem siyasi tarihi, Türk-Arap ilişkileri ve Kuzey Afrika üzerine Arap ve Avrupa ülkelerinin arşivlerinde araştırmalar yaptı ve bu konularda çalışmalarına devam etmektedir. Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri (İrfan Yayınevi, 1994), Necid ve Ahsa’da Osmanlı Hakimiyeti: Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti’nin Ortaya Çıkışı (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998), Basra Körfezi’nde Osmanlı – İngiliz Çekişmesi: Katar’da Osmanlılar 1871-1916 (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004) gibi kitaplara imza atan Kurşun’un, birçok ortak çalışması bulunuyor. Kurşun ayrıca Yeditepe Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde de dersler vermektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü yapmış olan Kurşun, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümü başkanlığını ve aynı enstitünün yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Kurşun aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) başkanıdır.

Zekeriya Kurşun Kitapları - Eserleri

 • 100 Soruda Kudüs
 • 100 Soruda Çanakkale Muharebeleri
 • Necid ve Ahsa’da Osmanlı Hakimiyeti
 • Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi
 • Türk - Arap İlişkileri
 • Ortadoğu’yu Kuran İdeolojiler
 • Basra Körfezi'nde Osmanlı - İngiliz Çekişmesi: Katar'da Osmanlılar 1871-1916
 • Tarih Metodu
 • Nasuhzade Ali Paşa ve Rum İsyanı

Zekeriya Kurşun Alıntıları - Sözleri

 • Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. (İsra Suresi ,1) (100 Soruda Kudüs)
 • Hatta denilebilir ki İslami asırlar içerisinde Kudüs'ün en huzurlu dönemi Osmanlı asırlarıdır. (100 Soruda Kudüs)
 • "Bir saniye sonra düşman siperleri içinde göğü inleten bir sesten başka bir şey işitilmiyordu. ALLAH, ALLAH, ALLAH!" (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • "Heyet(-i Edebiyye) Çanakkale'de on gün süren bir gezi yaparak cephelerde gezdirilmişlerdir. İstanbul'a dönen heyet burada 24 Temmuz'da 'Hitabe-i Şükran' başlığı ile Sabah Gazetesi'nden ortak bir beyanname yayımladılar. Beyannamede orduya duyulan güven ve şükranlarını dile getirdiler." (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • "Çanakkale savaşlarında alınan sonuç; ülkesini, namusunu, dinini ve değerlerini korumak isteyenlerin zaferi olduğu kadar insanlık için barışı arzu edenlerin de zaferidir." (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • "Malzemenin kıymeti ne olursa olsun iyi kullanılır ve azim ve iman ile maksada doğru yürütülürse başarıya ve neticeye ulaşmak mümkün olur." (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • "...Elinden hizmet gelmeyen yaşlı askerlerimiz su taşımak, ezan okumak vesair suretle maneviyatı yükseltmeye çalışmışlardır." (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • "18 Mart'ta başarının en mühim noktası erlerin ve subayların vazifedeki fedakârlığıdır." (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • "Ordu-yi İslam pek yakında mansûr ve muzaffer olacaktır." (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • Esad, İhvan'ın öncülük ettiği ve giderek kitlesel bir boyut kazanan isyanların artması üzerine karşı bir hamleyle anayasaya başkanın Müslüman olma şartını koydurarak 1974 yılında umre yaptı ve kitlenin göreceği şekilde düzenli olarak cuma namazlarını katıldı. Fakat tüm bu imaj değişiklikleri, 1970'li yıllar boyunca İhvan'ın Şam, Hama, Humus ve Halep gibi kentlerde yönetime karşı şiddet eylemlerini artırmasını önleyemedi. :) :) (Ortadoğu’yu Kuran İdeolojiler)
 • Haremeyn'e ilk surreyi Abbasiler gönderdi. (100 Soruda Kudüs)
 • Fâtimiler Filistin'i yüzyıl idare ettikten sonra Selçukluların Irak ve Suriye topraklarına girmesi ile Filistin coğrafyası da ilk kez Türklerin hakimiyetine girdi. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın komutanlarından olan Atsız, Filistin'de bir Beylik kurarak 1071 yılında Kudüs'ü ele geçirdi. (100 Soruda Kudüs)
 • '' Her ne kadar uzun yıllar Tersane mahzenlerinde, havuzlarında çalışmış ve kurallarını iyi biliyor olsa da Tersane'nin en üst amiri ve donanmanın komutanı olarak geri dönmesi, onda büyük bir heyecan yaratmış olmalıydı. En çok da kendisi gibi tersane tozunu yıllarca yutup, rutubetli koğuşlarda yaşayanlar duygulanmıştır. Çok zor ve büyük bir hayal olsa da içinde yaşadıkları sistem, aralarından birini karanlık koğuşlardan çıkarıp vezir yapabiliyordu. Kim bilir sıra kimdeydi? '' (Nasuhzade Ali Paşa ve Rum İsyanı)
 • Mısır, geleneksel olarak hareketin ve Benna'ya ait siyasi hareketin (İhvan-ı Müslimin) en güçlü olduğu ülkedir. Benna, İslâm dünyasının en temel sorunlarından biri olarak gördüğü yabancı işgaline karşı da tavizsiz bir devrimcidir. Bu nedenle onun fikirleri bir yanda demokratik değerlere bağlı partilerden oluşan siyasi bir topluluk ürettiği gibi, İngiltere ve İsrail işgallerine karşı fiilî cihadı savunan Hamas gibi silahlı grupları da çıkarabilmiştir. Benna'nın bir suikastla hayatını kaybetmesi üzerine oluşan ideolojik boşluğu doldurma konusunda en önemli ve başarılı teşebbüs Seyyid Kutup'tan geldi. 1954'de tutuklanan Kutup, hapishane koşullarında oluşturduğu yazılarıyla, Benna'dan farklı olarak, Mısır halkına İngilizler dışında da mücadele edilecek bir düşman göstermiş ve doğrudan Mısır rejimini hedef almıştı. (Ortadoğu’yu Kuran İdeolojiler)
 • Kentin planı önemli ölçüde, İslamiyet'in kültürel ve toplumsal normlarının etkisindeydi. Evlerin yapısı, girişlerin ve pencerelerin konumları, evler arasındaki uzamsal ilişkiler, yarı özel geçitlerinin oluşturulması, farklı bölümlere ayrılma süreci; bütün bunlar kültürel ve yasal normlar ile bu normların etkisindeki tarihi süreçler tarafından belirlenmiştir. (Ze'evi,2000,s.38) (100 Soruda Kudüs)
 • "Harbiye Nezareti sanat ve edebiyat çevrelerine açık bir davet yaparak Çanakkale cephesine götüreceğini ilan etti. Bu davete karşılık veren edebiyatçılardan oluşan ve 'Heyet-i Edebiyye' adı verilen grubu Çanakkale'ye götürdü." (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)
 • Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde Götür Müslüman'a selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslâm diyordu. ~Mehmet Akif İnan (100 Soruda Kudüs)
 • Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. İsrâ/1 (100 Soruda Kudüs)
 • Kudüs sizin olduğu kadar da bizim. Kudüs'ün nezdimizdeki itibarı sizin nezdinizdeki itibarından daha büyük. Zira orası Peygamberimizin isra makamı ve meleklerin toplanma yeri. Ondan vazgeçmemiz kesinlikle düşünülemez. (100 Soruda Kudüs)
 • "Namuslu bir insandır Türk. Bizimle adilce savaşır ama biz onu bir hayli kızdırırız." - Bir Düşman Askerinin Sözleri (100 Soruda Çanakkale Muharebeleri)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle