Antropoloji - Marc Auge Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Antropoloji kimin eseri? Antropoloji kitabının yazarı kimdir? Antropoloji konusu ve anafikri nedir? Antropoloji kitabı ne anlatıyor? Antropoloji PDF indirme linki var mı? Antropoloji kitabının yazarı Marc Auge kimdir? İşte Antropoloji kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Marc Auge

Yazar: Jean-Paul Colleyn

Çevirmen: İsmail Yerguz

Orijinal Adı: L'anthropologie

Yayın Evi: Dost Kitabevi

İSBN: 9789752981997

Sayfa Sayısı: 119

Antropoloji Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Antropoloji günümüzde ritüel tutkusu ve şamanizmden Silicon Valley’e kadar çalışma alanını genişletmektedir. Kavram ve yöntemlerini gözden geçirmekte, farklılıkların ve engellerin kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan çelişkiler içinde çağdaş dünyanın karmaşıklığını değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu kitap, tercih ettiği çalışma alanından araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesine, disiplinin belli başlı teorik hipotezlerine, alan soruşturmlarına, kullanabileceği kavramalara kadar antropolojinin etkinliklerini gösteriyor bize. Alanın son yıllarda en çok rağbet gören iki araştırmacısının kaleminden antropolojiye ve onun diğer disiplinlerle ilişkisine dek nitelikli bir çözümleme.

Antropoloji Alıntıları - Sözleri

 • Her üslub bir teori, entellektüel bir miras ve etik bir angajman gerektirir.
 • İnsanlık kendisi hakkında bilinçlenir ama güç dengeleri ve şiddet onun geleceğini tehdit etmeye devam eder. Dünya tekbiçimlileşir ama zenginliğin ve yoksulluğun uç noktalarında eşitsizlikler derinleşir. Bilim, evre nin ve yaşamın bilinmesi alanında devrimci gelişmeler ger çekleştirir ama her çeşit dinsel bağnazlık da ağırlığını her zamankinden fazla hissettirir.
 • İnsan bilimlerinin tüm uzmanları gibi antropologlar da yazardır, dolayısıyla kullandıkları dili ve yazıyı sorgulamaları gerekir.
 • Biz ve onlar karşıtlığı (modernler/ilkeller, Kuzey/Gü ney, Batı/Doğu) son yıllarda en fazla eleştirilen antropo lojik a priorilerden biri olmuştur. Edward W. Said (Oryan talizm, 1979) ve onu izleyenler özellikle Batı'nın kendisi ve dünyanın geri kalan bölümü arasında bir ayrım oluş turmak amacıyla kültür kavramını araçsallaştırmasını eleştirmişlerdir. O zamana kadar "Güney"in entelektüelle rinin eleştirisi daha çok "etnosid" (Robert Jaulin), yani Batı'nın tüm kültürel farklılıkları yok etmek ve dünyayı kendine göre biçimlendirmek amacıyla planlı bir şiddet uygulaması üstünde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla, antropo loji iki ateş arasında kalmıştır: asimilasyonculuk suçlaması ve ilkellik suçlaması. Değerler düzleminde Batı ve dün yanın geri kalan bölümü arasında bölünme oluşması bir temele dayanmaz ve "sanayileşmemiş" tüm insanlık için tek bir kategori oluşturmak anlamsızdır. Ama bilimsel düz lemde modernler ve ötekiler ayrılığı kolayca yok edilemez.
 • Antropolojinin felsefeye, psikolo jiye, psikanalize, dilbilimine, siyaset bilimine, ekonomiye, coğrafyaya, tarihe ihtiyacı vardır ve gazetecilerle, yazarlar la sinemacılarla ve sanatçılarla tartışmalara katılır. Çağdaş tarihin büyük travmaları (Yahudilere uygulanan soykırım, Kral Kmerlerin kitlesel katliamları, Ruanda soykırımı) so nucunda antropologları sadece kaynak olarak değil, genel likle teorik perspektifleri ve anlatım biçimi açısından ilgi lendiren edebiyat yapıtları ve filmler ortaya çıkmıştır. Sine ma ve video gibi yazı dışındaki başka teknikler çeşitli or tamları yansıtma, söz verme, bir eylemin gelişmesini izleme olanaklamı sunarlar. Bununla birlikte, burada olayları doğ rudan yansıtan "saydam" bir aracı söz konusudur. Roland Barthes in deyişiyle, "gerçek etkileri"ni başarılı biçimde aktarmak sinemada edebiyata göre daha kolay değildir. Her iki durumda da inşa edilmesi gereken bir söylem söz konusudur.
 • Duyuların tanıklığı, inancın kesinliği yarattığı zihinsel bir işlemdir.
 • Her üslup bir teori (söz konusu olan şeyin genel anla yışı), entelektüel bir miras ("edebiyat") ve etik bir angaj man (yargılamamak, anlamak) gerektirir.
 • Kimi zaman bir ata statüsü oluşturan cenaze törenleri son geçiş riti gibi düşünülebilirler. Her durumda, kolektivite, toplumsal beden yaşarken, bireysel bedenin sonluluğu ona bir anlam verilmesini gerekli kılar.
 • "Terörizme karşı savaş" ifadesi siyasal slogan olarak etkili görünebilir ama antropolojik düzlemde hiçbir anlamı yoktur.
 • Şiddet siyaset antropolojisinin temel temasıdır

Antropoloji İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Antropoloji & M.Auge & J.-P. Colleyn + ● Antropoloji hakkında bir kitap daha... Antropoloji genel olarak insanı inceler. Belli başlı iki dalı vardır. Fizik antropoloji - biyolojik özellikleriyle insanın incelenmesi - ve sosyal ve kültürel antropoloji. Bu çalışmada sosyal ve kültürel antropolojinin, dillerin, ekonomik, sosyal, politik ve dinsel organizasyonların gelişme biçimleri irdelenmiştir. + #antropoloji #mauge #jpcolleyn #kitap #kitapokumakgüzeldir #kitaptavsiyesi #kitaptavsiye #kitaptavsiyeleri #kitapönerisi #kitapönerileri #bookstagram #okudumbitti #hadiokuyun (Nuri Bülent Aytemiz)

Antropoloji ile ilgili başlangıç kitabı olabilecek bir eser değil. Biraz daha mesafe katetmiş olanlar için tavsiye edilebilir. Ancak genel hatlarıyla "antropoloji " konusuyla ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler okuyabilirler. Bu tarz konularda yabancı çevirilerin akademik düzeyde olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, seçici olmak gerekir. (mefkure)

Antropoloji PDF indirme linki var mı?

Marc Auge - Antropoloji kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Antropoloji PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Marc Auge Kimdir?

Marc Augé 1935 yılında Fransa'nın Poitiers kentinde dünyaya geldi. Etnoloji disiplininde uzmanlaşmış seçkin antropolog, Paris'teki École des Hautes Études ve Sciences Sociales (EHESS) profesörü.

Marc Auge'nin amacı küreselleşmeyi teori etmek ve bir bütün olarak antropoloji disiplinini canlandırmaktır. Bu amaçla, romandan sentetik sonuçları "etno-romanlar" olarak tanımlayan bir takım yazı teknikleri kullanıyor.

Marc Auge Kitapları - Eserleri

 • Evsiz Bir Adamın Güncesi
 • Unutma Biçimleri
 • Yaşsız Zaman : Kendi Etnolojini Yapmak
 • Biri Sizi Bulmaya Çalışıyor
 • Gündüz ve Gece Düşleri
 • Antropoloji
 • Dünyalıların Geleceği
 • Yok Yerler
 • Paganizmin Dehası
 • Bisiklet Mucizesi
 • Yer-Değiller
 • Çağdaş Dünyaların Antropolojisi

Marc Auge Alıntıları - Sözleri

 • Bugün, müphem alanların, kullanılmayan toprakların ve şantiyelerin belirsiz çekiciliğinden bir şeyler barındıran köşeleri, birbirinden habersiz binlerce bireysel yolun kesiştiği aşırı kalabalık yerler, adımların birbirine karıştığı gar peronları ve bekleme salonları, serüvenin hâlâ ayakta kalmış olabilirliğinin, “olacakları görmek”ten başkaca bir şeyin beklenmediği duygusunun kaçak bir şekilde duyumsanabildiği bütün o rastlantı ve karşılaşma yerleri oluşturmuyor muydu? (Yok Yerler)
 • Kimi zaman bir ata statüsü oluşturan cenaze törenleri son geçiş riti gibi düşünülebilirler. Her durumda, kolektivite, toplumsal beden yaşarken, bireysel bedenin sonluluğu ona bir anlam verilmesini gerekli kılar. (Antropoloji)
 • Zamanın içindeyizdir, bazı anların tadını çıkarır, kendimizi zamana yansıtır, onu yeniden icat eder, onunla oynarız. Zamanın kıymetini bilir, acele etmeyiz ya da geçip gitmesine izin veririz. Hayal gücümüzün ham maddesi zamandır. Yaş ise geçen günlerin titizce hesaplanması, yılların sadece birbirine eklenmesidir ve biriken miktar dile getirildiğinde bizi şaşkınlığa düşürür. Yaş, her birimizi, en azından Batı'da, emin olduğumuz bir doğum tarihi ile genelde farklı olmasını dilediğimiz bir ölüm tarihi arasına sıkıştırır. Zaman bir özgürlük; yaş ise bir sıkıntı, bir zorlamadır. (Yaşsız Zaman : Kendi Etnolojini Yapmak)
 • İnsanlar yaşlanır, şehirler de öyle... (Yaşsız Zaman : Kendi Etnolojini Yapmak)
 • "Geleceği artık arzulayamıyorsak bunun sebebi onun bizi kendi içine çekerek yutmasıdır " (Dünyalıların Geleceği)
 • Hıristiyan misyonerlerin ideolojik emperyalizmleri çok yeni değildir ve bugün etnoloji literatürü bu emperyalizmin etkisinden hala kurtulmuş değildir. Bu ideoloji, temelde, bildik evrimci modeli tersyüz ederek (Tek tanrıya inanma önce gelir, bu inanç daha sonra çoktanrıcılığa doğru sapar), yerel inanışları ya bir sapkınlığa ya da gerçek dinin önzezisine dönüştürmeye dayanır. (Paganizmin Dehası)
 • "Kutsallık, şiddettir, ama eğer dindar şiddete tapıyorsa, bunun nedeni şiddetin her zaman, huzur verici olarak görülmesidir; dindar, tümüyle huzura yönelir ama bu huzurun araçları kurbansal şiddetten asla yoksun değildir" (1978, s. 41). (Paganizmin Dehası)
 • Birilerinin insanlığını reddetmek, insanlığı herkesten çekip almaktır." (Dünyalıların Geleceği)
 • Durmaksızın ölümden bahsediyorsun ama yine de ölmüyorsun. Oysa ki öleceğim. Bu yazdığım, benim ölüm gazelim. Kiminin gazeli daha uzun olur, kimininki daha kısa. Aradaki fark asla birkaç söze dayanmaz. (Evsiz Bir Adamın Güncesi)
 • Yaşam, her birimiz için uzun ve istemsiz bir arayıştır. (Yaşsız Zaman : Kendi Etnolojini Yapmak)
 • Her üslup bir teori (söz konusu olan şeyin genel anla yışı), entelektüel bir miras ("edebiyat") ve etik bir angaj man (yargılamamak, anlamak) gerektirir. (Antropoloji)
 • Yazı yazmayı ciddiye almak, yazmayı bıraktığımız an ölecekmişiz gibi yazmak değil midir? (Evsiz Bir Adamın Güncesi)
 • …"açık açık söylemeni tercih ederim, düşüncelerini sansürlemeden dile getirmeni, hiç 'miş' gibi yapmadan, hiç başkası gibi olmadan, kendinden başka kimse olmadan, sadece kendin olmanı isterim." (Gündüz ve Gece Düşleri)
 • Hem bir ev kuşu hem de teknoloji özürlüsü olduğundan ne televizyonu ne de cep telefonu vardı, telesekreterli telefonu da sırf annesinden haber alabilmek için edinmişti. (Biri Sizi Bulmaya Çalışıyor)
 • ''Hafıza kurmacadır, hepimiz bir gün kendimizi yeniden icat etmeye mecbur kalırız.'' (Yaşsız Zaman : Kendi Etnolojini Yapmak)
 • Duyuların tanıklığı, inancın kesinliği yarattığı zihinsel bir işlemdir. (Antropoloji)
 • Doğmak, bir yerde doğmak, bir ikamete atanmaktır. Bu anlamda doğum yeri bireysel kimliği tahsis edicidir. (Yer-Değiller)
 • Tanrı akılcı ve ahlakidir, zararlı kutsallık kutsal olmayan tarafa atılır. (Paganizmin Dehası)
 • "Gezdi, vapurların melankolisini tanıdı, çadırda buz gibi havada uyanmayı, manzaraların ve harabelerin verdiği bıkkınlığı, yarıda kalmış dostlukların acısını öğrendi..." (Biri Sizi Bulmaya Çalışıyor)
 • “Kültürler ve bireyler arasındaki sınırlar birer çit değil birer eşik.” (Dünyalıların Geleceği)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle