Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı - Harika Yamak Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı kimin eseri? Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı kitabının yazarı kimdir? Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı konusu ve anafikri nedir? Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı kitabı ne anlatıyor? Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı PDF indirme linki var mı? Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı kitabının yazarı Harika Yamak kimdir? İşte Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Harika Yamak

Yayın Evi: İstanbul Görsel Yapım Prodüksiyon

İSBN: 9786059828062

Sayfa Sayısı: 160

Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan boğazları, Ortaasya, Kafkasya ve Ortadoğu’daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki

jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir.

Geçmişte Osmanlı Devleti, bugün de Türkiye, bu jeopolitik ve

jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. Osmanlı Devleti’ni parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen sömürgeci devletler, bu entrikalarında yüzlerce yıldır Türklerle dostça yaşayan bir kısım Ermenileri kullanmışlardır.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de hâlâ Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte, bazı ülkelerde de soykırım iddiasını tanımaya yönelik kararlar parlamento gündemlerine getirilmekte, hatta kimi ülke parlamentolarında kabul edilmektedir. Gerçekte tarihçilere bırakılması gereken bu konular, siyasetçilerin elinde çıkar aracı haline dönüştürülmektedir.

Bu kitapta, tarihten günümüze “Ermeni Soykırım Yalanı” anlatılmaktadır.

Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı Alıntıları - Sözleri

 • Bir araştırmacı yazar için temel kural, gerçek bilgilere sadık kalmaktır. Tarihî bilgi ve belgeleri çarpıtmamaktır. “Sözde” kavramı Ermeni Soykırımı meselesinde resmî söylemdir.
 • "Tehcir bir zorunluluktu. Tehcir'de Ermenilere katliam yapılmamıştır. Tehcir edilenler hayattadır. Tehcir, Ermeni çetelerinin Türklere yaptığı katliamlardan doğan kin ve düşmanlıktan dolayı, bir yönüyle Ermenilerin hayatını kurtarmıştır. Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı sırasında katliama uğrayan, asıl soykırım girişimine tabi tutulan Türklerdir. Türkleri ve Ermenileri, birbirlerini kırmaları için Doğu'da önce Ruslar, sonra İngilizler, Güney'de de Fransızlar kışkırtmıştır. Ermeni kırımı yalandır, uydurmadır, iftiradır, İngiliz propogandasıdır. Ermenilere kırım yaptınız, konulu saldırılar, tarihi gerçeklere değil, siyasi emellere dayanmaktadır. Siyasi emel topraktır, Türkiye'nin Doğusunda 'Kafkas Seddi' oluşturmaktır." Mustafa Kemal Atatürk
 • Yurdumuzun Ermeni ayakları altında çiğnenmesine ve ulusumuzun Ermenileri tutsak olmasına olur verecek hiçbir müslüman düşünülemez. Düşmanlarımızın her yerdeki davranışları hep yurdun parçalanması ve ulusumuzun tutsak olması amacına yönelik tek nokta bulursan güç olmayan ve tutsak durumda bulunan hükümet beceriksizlik ten başka bir eylem gösterememiştir.
 • İstanbul Rum patrikhanesinde mavri Mira adında bir kurul oluşturulmuştur körebe Osmanlı illerinde çeteler kurmak ve yönetmek mitingler ve propagandalar yapmaktır nokta Anadolu'da Trabzon Samsun cephane dağıtım yeridir
 • Osmanlı devleti'nde Ermeni toplumundan gelen 29 paşa 22 bakan ve 33 milletvekili olduğu kayıtlara geçmiştir yine de onlar kendilerine gösterilen bu dostluğa karşılık ihanet içine girerek 19. Yüzyıl ortalarından sonra Osmanlı Devleti'nin doğudaki toprakları üzerine bağımsızlık bir Ermenistan hayalinin peşine düşmüşlerdi.
 • Ulusa dayanmayan İstanbul'daki hükümetin, bütün bu düşman saldırıları karşısında beceriksiz ve hiç durumunda kalarak Ulus haklarını ve ülkeyi savunamamakta olduğu kesinleşmiştir.
 • Tehcir bir zorunluluktur tehcirde Ermenilere katliam yapılmamıştır. Tehcir edilenler hayattadır . Tehcir Ermeni çetelerinin Türkleri yapıldığı katliamda katliamlardan doğan kim ve düşmanlıktan dolayı bir yönüyle Ermenilerin hayatını kurtarmıştır 1. Dünya ve Kurtuluş savaşı sırasında katliama uğrayan asıl soykırım derişimle tâbi tutulan Türklerdir. Türkleri ve Ermenilere birbirine kırmaları için dolgu da önce Ruslar sonra İngilizler güneyde Fransızlar kışkırtmıştır.Ermeni kırım'ı yalandır, uydurmadır, iftiradır İngiliz propagandasıdır. Ermenilere Kırım yaptınız konulu saldırılar tarihi gerçeklere değil siyasi emellere dayanmaktadır. Siyasi emel topraktır. Türkiye'nin doğusunda Kafkas Seddi oluşturmaktır.
 • İngilizler tarafından ele geçirilmiş olan hazar ve ortadoğu petrol bölgelerinden kontrolünde tutmak için iki bölge arasında 1918 yılında kendileri tarafından kurulmuş olan Ermenistan devletinin sınırlarını Karadeniz kıyılarından Van gölü ne kadar uzatmak amacındaydı Van gölü güneyi ile Irak arasındaki boşluk içinde bir kürdistan koruma amacını güdüyorlardı. Sevr haritasının ortaya çıkmasının amacı da buydu. Atatürk bu planın farkında olduğu için uluslar uyarmış ve bu sayede Ankara ve Moskova arasında o yıllarda işbirliği başlamıştı. Bölgede bir Kürt devletinin kurulmasını önlemek için de Musul vilayeti misak-ı milli sınırları içine alınmıştır. Musul kaybedilmiştir ama Sevr ile kurulmak istenen Kürt devleti entrikası bu şekilde bozulmuştur.
 • Efendiler yapılmış olan teklifin nedir iri yersiz olduğu hususunda bir fikir verebilmek için bizde o günlerle ilgili bazı durumları hatırlayalım nokta şube edilmemek gerekirdi ki Ermeni katliamı konusundaki sözler gerçeğe uygun değildi aksine Güney bölgelerinde yabancı kuvvetler tarafından salgılanan Ermeniler gölcükleri koruyuculuktan cürret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmakta idiler intikam düşüncesi ile her tarafta insafsız bir şekilde öldürme yok etme siyaseti gitmekte idiler nokta maraş'taki feci olay bir yüzden çıkmıştı yabancı kuvvetleri ile birleşen Ermeniler top ve makineli tüfeklerle Maraş gibi eski Müslüman şehrini yerde bir etmişlerdi binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkence ile öldürmüşlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan ermenilerden orada Müslümanlar yalnız namuslarını ve canlarını korumak için karışık olmuş ve kendilerini savunmuşlardır 20 gün süren Maraş katliamı'nda Müslümanlarla birlikte şehirde kalan Amerikalıların bu olay hakkında İstanbul'daki temsilcilerine çektikleri telgraf bu facia yaratanları yalan anlamayacak bir şekilde ortaya koymakta idi.
 • Musul bizim için çok kıymetlidir birincisi civarında sonsuz Servet teşkil eden petrol kaynakları vardır. İkincisi bunun kadar önemli olan kürtlük meselesidir İngilizler orada bir kürdüm hükümeti teşkil etmek istiyorlar Bu mu yaptıkları takdirde Bu fikir bizim okuduğumuz dahilindeki Kürtlere de sirayet edebilir.

Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Atatükün 9. Ordu Müfettişi olarak gittiği Karadeniz ve Doğu illerindeki Ermeniler ve Türkler arasında geçen çatışmalarının İstanbula sunulduğu raporlardan oluşan bir kitaptır. Resmi raporları içerdiği için okuyucuyu biraz sıkabilir. (Muharrem Kenger)

Gerçekten bu ülke nasıl kuruldu.Nelere baş kaldırıldı,kimlerle savaşıldı öğrenilmesi açısından tüm genç arkadaşların okuması gereken bir kitap ... Türk ve Müslüman topluma Ermeniler, İngilizler, Fransızlar neler yaptıklarını görün... :( (Mehtap Akbudak)

Her nerde yaşıyor ve yaşatılıyorsanız okuyun/okutun.: Kitap kesinlikle okullarda daha derinlemesine içerisinde bulunan fotoğraflarla,resmi belgelerle daha içselleştirilerek okutulması lazım. Kitabın kötü yanı, anlatım bozuklukları ve noktalama işaretleri konusunda hatalarının olması.. Ama bu hata okumaya engel değil. (Göksel K)

Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı PDF indirme linki var mı?

Harika Yamak - Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Harika Yamak Kimdir?

Harika Yamak, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu'nun Şifresi, Atatürk ve Liderlik, Atatürk ve İzmir, Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar, Atatürk'ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler olarak sayılabilir.

Harika Yamak kitapları; Parola Yayınları, Yılmaz Basım aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Harika Yamak tarafından yazılan son kitap "Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı", Yılmaz Basım tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Harika Yamak Kitapları - Eserleri

 • Atatürk ve Kayıp Kıta Mu'nun Şifresi
 • Atatürk'ün Din Anlayışı
 • Atatürk ve İzmir
 • Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı
 • Atatürk ve Liderlik
 • Atatürk'ün Manevi Dünyası ve Sözleri
 • Atatürk'ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler
 • Gün Gün Gezi Hatırası - Taksim Çiçekleri
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar

Harika Yamak Alıntıları - Sözleri

 • Vatan sevgisi imandandır. (Atatürk'ün Din Anlayışı)
 • Bir araştırmacı yazar için temel kural, gerçek bilgilere sadık kalmaktır. Tarihî bilgi ve belgeleri çarpıtmamaktır. “Sözde” kavramı Ermeni Soykırımı meselesinde resmî söylemdir. (Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı)
 • Musul bizim için çok kıymetlidir birincisi civarında sonsuz Servet teşkil eden petrol kaynakları vardır. İkincisi bunun kadar önemli olan kürtlük meselesidir İngilizler orada bir kürdüm hükümeti teşkil etmek istiyorlar Bu mu yaptıkları takdirde Bu fikir bizim okuduğumuz dahilindeki Kürtlere de sirayet edebilir. (Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı)
 • İnsanlıkta, din hakkındaki duygu ve düşünce, her türlü hurafelerden arındırılarak gerçek bilim ve tekniğin nurlarıyla buluşuncaya ve mükemmel bir hale gelinceye kadar, din oyunu aktörlerine her yerde tesadüf edilecektir. (Atatürk'ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler)
 • "Doğru düşünmesini biliyorsan ve doğru bir şey yapmak yolundaysan mutlaka başarırsın!" (Atatürk ve İzmir)
 • Fikirler cebr-ü şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. (Atatürk'ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler)
 • Ulusa dayanmayan İstanbul'daki hükümetin, bütün bu düşman saldırıları karşısında beceriksiz ve hiç durumunda kalarak Ulus haklarını ve ülkeyi savunamamakta olduğu kesinleşmiştir. (Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı)
 • Benim yakın arkadaşlarım,toprağı verimli işletemeyen çiftçiyi kınamasını biliyor da,vatanınını şu kasvetli ve harap hâle getirmiş yönetim biçimini öpüp başına koymada sakınca görmüyor. Ben bunu halkıma anlatacağım. Ben bunu halkımla başaracağım. (Atatürk ve İzmir)
 • Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in oğlu olan kişidir. (Atatürk ve Kayıp Kıta Mu'nun Şifresi)
 • Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki hazineye sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından alamayacaktır ve alamaz. (Atatürk'ün Din Anlayışı)
 • Milletin şerefi, haysiyeti, hürriyeti, İstiklali hakikaten tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak, İcap ederse vatanın son bir ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Padişah olsun, halife olsun, İsim ve her ne olursa olsun Önemli bir şahıs ve makamın hikmeti mevcudiyeti kalmamıştır. Yegane kurtuluş çaresi halkın doğrudan doğruya hakimiyeti eline alması ve iradesini kullanmasıdır. (Atatürk'ün Din Anlayışı)
 • Armutlu'ya gelinir. Burada mola verilir. Mustafa Kemal koyu bir güneş gözlüğü taktığı için tanınmaz. Orada bulunan bir ihtiyar koynundan bir resim çıkarır, birkaç kere önce resme, sonra Mustafa Kemale bakar. Mustafa Kemal gözlüğünü alnına dogru kaldırınca ihtiyar daha yakına yanaşır ve daha dikkatli bakar. Birdenbire yüzünün rengi değişir, her yanı titreyerek, "Bu sensin, bu!" diye bağırır. Sonra orada bulunanlara dönerek, haykıra haykıra, "Ey ahali koşun, koşun! Bu odur. Kemalimiz geldi!" der demez bütün halk otomobile koşar. Kadin, erkek, çocuk, yaşlı kimi toprağı kimi tekerlekleri öpüyor, kimi Mustafa Kemal'in boynuna, eline sarılıyor kimi otomobili omuzlannda taşımaya çalışıyordu. (Atatürk ve İzmir)
 • Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, akılladır. (Atatürk'ün Manevi Dünyası ve Sözleri)
 • "Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir." Mustafa Kemal Atatürk (Atatürk'ün Din Anlayışı)
 • Benimsenen kötülük(ehven-i şer), kötülüklerin en büyüğüdür. (Atatürk'ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler)
 • Osman Gazi, Çobanoğlu Beyliği'nden koparak kendi bağımsızlığını ilan etti. Böylelikle, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisi olan Osmanlı Devleti ortaya çıkmış oldu. (Atatürk ve Liderlik)
 • Atatürk, Bursa'ya gelirken Fikriye Hanımı da beraberinde getirmek zorunda kalmıştı. Şayet Fikriye Hanım Paşa ile Bursa'ya gelmeseydi, Atatürk Latife Hanım'ı Bursa'ya davet etmek, onunla beraber 12 gün geçirmek zorunda kalacaktı. Hatta Atatürk, küçük bir telgraf ile Latife Hanım'a seyahat için hazır olmasını da bildirmişti. Latife Hanım'ın Yıkıldığı An Latife Hanım, Atatürk’ün Fikriye ile beraber Bursa’ya gittiğini duyduğu an, dünya adeta Latife Hanım’ın başına yıkılmıştı. Bu nasıl şeydi? Kendisine hem seyahate hazır ol deniyor hem de birkaç saat sonra bir başka telyazısı ile, “Benden haber gelene kadar yerinizden ayrılmayınız.” deniyordu. Latife Hanım adeta dişi bir kaplan gibi soluyordu. Durmadan, dinlenmeden, “Bu bana nasıl yapılır. Bu bana nasıl yapılır." diyordu. Çaresizlik ve hırçınlık, kıskançlığın verdiği acı haline gelmişti. Öfkesi giderek daha da büyüyordu. Kararını vermişti. Bursa’ya gidecekti. Koşar adımlarla merdivenleri çıkmıştı, yatak odasında kısa zamanda bavulunu hazırlamıştı. Hem Atatürk'le hem de kim olduğunu dahi bilmediği Fikriye ile yüzleşmek ve hesaplaşmak niyetindeydi. Latife, gel-git yapılacak biri değildi. Latife kızgınlığını ve öfkesini yenemiyordu. (Atatürk ve İzmir)
 • "Yakın ve uzak çağlar düşünülürse Türk 'e yurtluk etmemiş bir kıta yoktur. Bütün yeryüzü Asya, Avrupa, Afrika, Türk atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekleri yeni tarih belgeleri göstermektedir." (Atatürk ve Kayıp Kıta Mu'nun Şifresi)
 • Arkadaşlar! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. (Atatürk ve İzmir)
 • Tehcir bir zorunluluktur tehcirde Ermenilere katliam yapılmamıştır. Tehcir edilenler hayattadır . Tehcir Ermeni çetelerinin Türkleri yapıldığı katliamda katliamlardan doğan kim ve düşmanlıktan dolayı bir yönüyle Ermenilerin hayatını kurtarmıştır 1. Dünya ve Kurtuluş savaşı sırasında katliama uğrayan asıl soykırım derişimle tâbi tutulan Türklerdir. Türkleri ve Ermenilere birbirine kırmaları için dolgu da önce Ruslar sonra İngilizler güneyde Fransızlar kışkırtmıştır.Ermeni kırım'ı yalandır, uydurmadır, iftiradır İngiliz propagandasıdır. Ermenilere Kırım yaptınız konulu saldırılar tarihi gerçeklere değil siyasi emellere dayanmaktadır. Siyasi emel topraktır. Türkiye'nin doğusunda Kafkas Seddi oluşturmaktır. (Atatürk ve Ermeni Soykırım Yalanı)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle