Delilleriyle Aile İlmihali - Hamdi Döndüren Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Delilleriyle Aile İlmihali kimin eseri? Delilleriyle Aile İlmihali kitabının yazarı kimdir? Delilleriyle Aile İlmihali konusu ve anafikri nedir? Delilleriyle Aile İlmihali kitabı ne anlatıyor? Delilleriyle Aile İlmihali PDF indirme linki var mı? Delilleriyle Aile İlmihali kitabının yazarı Hamdi Döndüren kimdir? İşte Delilleriyle Aile İlmihali kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Hamdi Döndüren

Yayın Evi: Erkam Yayınları

İSBN: 9789756736135

Sayfa Sayısı: 634

Delilleriyle Aile İlmihali Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Her toplumun aile yapısı kendi inanç ve kültür değerlerine dayanır. Ferdin aile içi ve dışı örtünme, görüşme, karşı cinslerle olan ilişkileri, nişan, düğün, evlenme, nafaka ve boşanma gibi fiilleri bağlı olduğu dinde temelini bulur.

İslam toplumunda da kişinin doğumundan ölümüne kadar içinde yaşadığı ailesine karşı hakları, sorumlulukları, iyi ve kötü günlerde takınacağı tavır, Allah ve Rasulü tarafından belirlenmiştir. Mü'min bunu bir ibadet heyecanı içinde yaşar.

Elinizdeki eser de; mü'minin doğumundan ölümüne kadar aile içinde ve dışında karşılaştığı eğitim, terbiye, cinsel sorunlar, evlilik, aile içi hak ve sorumluluklar gibi her fert ve aileyi ilgilendiren güncel meselelerle İslami açıdan çözümler araştırır.

Delilleriyle Aile İlmihali Alıntıları - Sözleri

 • Mehrin en az miktarı ise Ebû Hanîfe'ye göre on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır. Delil; hırsızlıkta had cezasının uygulanmasını gerektiren en az miktar bir dinar (yaklaşık dört gram 22 ayar altın para) olup bu da Hz. Peygamber döneminde on dirhem gümüş para değerindedir
 • Mehir; evlenme sırasında kadına bu adla verilen veya daha sonra verilmesi kararlaştırılan mal veya paradır. Bir fıkıh terimi olarak mehir yerine eş anlamlısı olan; "ecr", "ukr", "nıhle", "saduka", "farîza", "hibe", "tavI" veya "nikâh” sözcükleri de kullanılır. Eski çağlardan beri aile yuvası içinde erkekle kadın arasında kendiliğinden bir görev bölümü anlayışı görülmüştür. Buna göre, erkek dışarıda geçim için kazanç sağlamaya çalışırken, kadın da daha çok evin iç yönetimi, yemeğin hazırlanması ve çocuğun eğitim ve bakımı gibi ev içi hizmetlere yönelmiştir. Bu fıtrî yöneliş sonunda ailenin malî yükümlülüklerini daha çok evin erkeği üstlenmiştir. Mehir, nafaka, evin gerekli eşyasını temin etmek bunlar arasındadır. Aile yuvası içinde erkeğe malî sorumluluk verilmesinin nedeni Kur'an-ı Kerîm'de şöyle açıklanmıştır: "Erkekler kadınlardan daha güçlü kuvvetlidirler. Bunun nedeni şudur: Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkek, mallarından evin geçimini sağlamaktadır." ( en-Nisâ', 4/34)
 • Şafiilere göre, kızı evlendirecek velinin adaletli olması gerektiği için, başlık parası isteyen veli bu niteliğini kaybeder ve evlendirme hakkı sonraki veliye geçer.
 • İslâm pratik ve dinamik bir dindir. Bu yüzden mü'minlerin sürekli maddi ve manevî bir gelişmenin içinde olmalarını ister.
 • "Şüphesiz sizden birinizin oluşumu annesinin karnında kırk günde toplanır. Sonra orada o kadar bir süre içinde alaka (aşılanmış yumurta) olur. Sonra o kadar bir süre içinde mudga (bir parça et) haline gelir. Sonra melek gönderilir ve kendisine ruh üflenir. Meleğe dört kelime emredilir: Doğacak çocuğun rızkını, yaşama süresini, işleyeceği amellerini, şâki mi (cehennem lik mi?) yoksa said mi (cennetlik mi?) olacağını yazması. "

Delilleriyle Aile İlmihali İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Evlenecek veya zaten halihazırda evli olan her çiftin çeyizinde bulunması gereken ve yahut onlara hediye verilmesi ve hatta ömür bitinceye kadar dönüp dönüp okunması gereken bir başucu kitabı. İkili ilişkilerde kadın erkek herkesin evlilik dairesi içinde ki görev, hak ve sorumluluklarını bildiren çıkacak her soruna önlem ve çözüm getiren değerli bir kitap. Şahsen ben bu kitabı ilerde çocuklarımla birlikte en az 2 sefer daha okumayı planlıyorum. Sizlere de bu kitap tavsiyesini kendime borç bildim. keyifli okumalar diliyorum (FüTüRiST ﷽)

Delilleriyle Aile İlmihali PDF indirme linki var mı?

Hamdi Döndüren - Delilleriyle Aile İlmihali kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Delilleriyle Aile İlmihali PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Hamdi Döndüren Kimdir?

1943 Balıkesir doğumlu. Hıfzını ikmal ettikten sonra İmam Hatip Lisesi ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Balıkesir merkez valiliği ve Çanakkale Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu.

20.4.1975 tarihinde Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne İslâm Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı görevi 6.11.1973 tarihinden bu yana Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü ve U.Ü.İlahiyat Fakültesinde sürdürmektedir.

Ankara Ü. İlahiyat Fakültesinde 1978'de İslâm Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983'te tamamladı. 25.10.1998 de de doçent unvanını aldı. 1986'da Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti ile bir süre bu üniversitede araştırmalar yaptı.

Müellifin İslâm Hukuku ve İslâm İktisadı alanında yayınlanmış çeşitli eserleri, makale ve araştırmaları vardır.

- Delilleriyle İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras.

- İslâm Hukukuna Göre Alım - Satımda Kâr Hadleri

- Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar

- İbn Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü

- Ehl-i Sünnetle Şia Arasındaki Görüş Ayrılıkları (terceme basılmadı)

bunlar arasındadır.

Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslâm Bankacılığı, Mudarabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para vakıfları, İşçi ve İşveren gibi günümüz ekonomisinde karşılaşılan çeşitli problemlerle ilgili araştırmaları vardır.

Hamdi Döndüren Kitapları - Eserleri

 • Delilleriyle İslâm İlmihali
 • Delilleriyle Aile İlmihali
 • Güncel Fıkhî Meseleler
 • Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim
 • İslâmî Ölçülerle Ticaret Rehberi
 • Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali
 • Delilleriyle İslam İlmihali
 • İslam Hukukuna Giriş
 • Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar
 • İnsanlığa Son Çağrı
 • Delilleriyle Aile İlmihali
 • Delilleriyle İslam Hukuk Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras
 • Günümüzde Vakıf Meseleleri
 • Hac ve Umre Duaları

Hamdi Döndüren Alıntıları - Sözleri

 • Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru yolla eğri yol apaçık ortaya çıkmıştır. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Yahya b. Muaz(r.a.):Para akrep gibidir. Eğer onu elinde usulüne göre tutamayacaksan sakın tutma, aksi halde seni ısırır ve zehiri ile öldürür (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Bir şeyim mal oluşu, herkesin veya bir kısım insanların ona ilgi duyup mal edinmesi ile sabit olur (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • Ayıp diye; ehil ve erbabı arasında malın değerinin düşmesine sebep olan kusura derler. (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • "Arab'ın Arap olmayana, beyazın siyaha takva dışında üstünlüğü yoktur. " (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Nikâh nâfile ibadetlerden daha faziletli olup, insan türünün sürekliliğine, nesep temizliğine ve ahlakın güzelliğine hizmet eder. Bu yüzden de nikâh ibadetlerden sayılır. (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Tebük Gazvesi dönüşünde bu sefere özürleri sebebiyle katılamayan seksen kadar sahabi Hz. Peygamber'e gelerek özür dilediler. Hz. Peygamber onla nın iç yüzlerini Yüce Allah'a havale ederek, özürlerini kabul etti ve onlar için Allah'a istiğfarda bulundu. Ancak bunlardan Ka'b b. Mâlik, Hilâl b. Ümeyye ve Mirâre b. er-Rabî' (r. an hüm) adlarındaki üç sahabe özürsüz olarak Tebük Seferi'ne katılmadıklarını bil direrek doğruyu söylediler. Hz. Peygamber, haklarında bir hüküm gelinceye ka dar ashab-ı kiramın bu üç sahabî ile münasebetlerini kesmelerini bildirdi. Bu durum elli gün kadar sürdü. Kırk gün sonra hanımları da kendilerine hizmetten men edilmişti. Ancak Hilâl b. Ümeyye yaşlı olduğu için eşine sadece, ev işlerinde ken disine yardımcı olması için izin verilmiştir. Elli gün sonra inen şu âyetle onların tevbeleri kabul edildi: "Ve savaştan geri kalan o üç kişinin tevbesini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği, ruhları son derece sıkıldığı, Allah'tan başka bir sığınak olmadığını anladıkları za man tevbe etsinler diye, Allah onları bağışlamıştı. Şüphesiz ki Allah, tevbe leri çok kabul eden ve çok merhametli olandır."tevbe 118 (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • İnsanın rızkı, ömür boyu yiyip tükettiği, giyip eskittiği şeylerdir. Bu duruma göre, dünya ve çevresindeki maddi varlıklar, insanın hizmetine sunulmuş araç varlıklardır. Amaç insandır. (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Bilin ki Allah hoşlanmadığınız bir şeyde birçok hayır yaratmış olabilir. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Hz. Ali'nin naklettiği bir hadiste; Ümmet işleyince başlarına belanın çökeceği bildirilen on hasletten bir tanesi de "şarkıcı kadınların ve çalgı âletlerinin türemesidir." (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Mehir; evlenme sırasında kadına bu adla verilen veya daha sonra verilmesi kararlaştırılan mal veya paradır. Bir fıkıh terimi olarak mehir yerine eş anlamlısı olan; "ecr", "ukr", "nıhle", "saduka", "farîza", "hibe", "tavI" veya "nikâh” sözcükleri de kullanılır. Eski çağlardan beri aile yuvası içinde erkekle kadın arasında kendiliğinden bir görev bölümü anlayışı görülmüştür. Buna göre, erkek dışarıda geçim için kazanç sağlamaya çalışırken, kadın da daha çok evin iç yönetimi, yemeğin hazırlanması ve çocuğun eğitim ve bakımı gibi ev içi hizmetlere yönelmiştir. Bu fıtrî yöneliş sonunda ailenin malî yükümlülüklerini daha çok evin erkeği üstlenmiştir. Mehir, nafaka, evin gerekli eşyasını temin etmek bunlar arasındadır. Aile yuvası içinde erkeğe malî sorumluluk verilmesinin nedeni Kur'an-ı Kerîm'de şöyle açıklanmıştır: "Erkekler kadınlardan daha güçlü kuvvetlidirler. Bunun nedeni şudur: Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkek, mallarından evin geçimini sağlamaktadır." ( en-Nisâ', 4/34) (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Gerçek, Allah'tan gelendir. Öyleyse kuşkuya düşenlerden olma. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Şüphesiz Allah, bir topluma, bir şeyin yenilmesi haram kıldığı zaman, onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar” (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • İslâm pratik ve dinamik bir dindir. Bu yüzden mü'minlerin sürekli maddi ve manevî bir gelişmenin içinde olmalarını ister. (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Dünya hayatı geçici ve aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Alışveriş sırasında veya İslam devlet başkanına beyat ederken tarafların el ele tutuşmasına “safka” denir. (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Cenâb-ı Hak ihlâsı, sevdiği kullarının kalbine koyar. Bu ihlâsla kötülükler den korunur. Çünkü şeytanın ihlâslı kişileri etkilemesi güçtür. (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • Namaz, Allah ile kul arasında bağ kurmaktır.Bu bağ, dinin direği ve temelidir. (Delilleriyle İslâm İlmihali)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle