İslam Akaidi - Ahmet Lütfi Kazancı Kitap özeti, konusu ve incelemesi

İslam Akaidi kimin eseri? İslam Akaidi kitabının yazarı kimdir? İslam Akaidi konusu ve anafikri nedir? İslam Akaidi kitabı ne anlatıyor? İslam Akaidi PDF indirme linki var mı? İslam Akaidi kitabının yazarı Ahmet Lütfi Kazancı kimdir? İşte İslam Akaidi kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Ahmet Lütfi Kazancı

Yayın Evi: Marifet Yayınları

İSBN: 9789753590082

Sayfa Sayısı: 288

İslam Akaidi Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

İnsanı maddi ve manevi yönleriyle mükemmel şekilde yaratan Allah (c.c) onu özellikle dini hayatında başıboş bırakmamış, onun kalbini, ruhunu muhafaza için tertemiz bir inanç sistemi göndermiştir. Batıl inançlardan, hurafelerden uzak, aklın ve mantığın rahatlıkla kabul ederek destekleyeceği bu inanç sistemi, Hz. Adem'den Hz. Muhammed (s.a)'e kadar bütün Peygamberlerde aynıdır. İşte İslam dininin getirdiği inanç sistemi insanı, tek ve herşeye kadir olan Allah (c.c)'ın kulu olma mutluluğuna götürür.

Bu gerçekten hareketle İSLAM AKAİDİ adıyla yayınladığımız elinizdeki eser, her müslümanın bilmesi ve inanması gereken İslamın temel inançlarını bütün ayrıntılarıyla ihtiva etmektedir. İslam'ın Amentüsü ya da İmanın Şartları olarak da ifade edilen bu temel kaidelerle birlikte ilgili ayet ve hadislere yer verilmiş, bu suretle konuların özüne ve kaynağına inilmiştir. Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'in muteber akaid kitaplarındaki bilgilere tamamen uygun, olan eser; akıcı bir uslub ve sade bir lisanla kaleme alınmış olup, toplumumuzun her kesiminin ihtiyacını karşılayacak niteliktedir.

Hurafelerden, tahrifattan arınmış, gerçek anlamda İslam Akaidini ortaya koyan bu güzide kitabın özellikle günümüzde gitgide yaygınlaşan tartışma ve kavram kargaşalarına karşı-arzu edilen faydayı sağlayacağı inancındayız.

İslam Akaidi Alıntıları - Sözleri

 • İki huy vardır ki kimde o iki huy bulunursa Allah Teâlâ onu (şükreden, sabreden) diye yazar. Bir kimse ki, din hususunda kendinden yüksek olana bakmış ve ona uymuş (onun gibi olmaya çalışmıştır.) Dünya hususunda da kendinden aşağı olana bakmış da kendine Allah 'ın ondan fazla vermesinden dolayı hamdetmiştir.
 • "Lâ sağirate meal ısrar, velâ kebirate meâl istiğfar" Israr ede ede küçük günah kalmaz, büyük günah olur. İstiğfar ede ede büyük günah kalmaz, erir.
 • Küfr, inkâr etmek ve örtmek demektir.. Allah Teâlâ'nın varlığı aşikar iken bu hakikati örtmeğe çıkan mânâsına gelir.
 • Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış. (Beyhaki - Feyzu'l-kadir, 2/12)

İslam Akaidi İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Akaid okumalarım içinde derli toplu olarak en teknik ve kapsamlı olanlarından biriydi. İnsanın itikadını ehli sünnet akidesi üzre düzeltmesi, meğer ne kadar önemli bir ihtiyaçmış dedim okurken. Çünkü asrın ilaha dair oluşturmaya çalıştığı fikir yapısının altında işte bu akaid kurallarının birine veya birkaçına tenkit veya tekzip var. Kişi kendini bu bilgilerle, fakat tefekkür ederek okuma şartıyla donatırsa, imanına yapabileceği en büyük yatırımı yapmış oluyor. (Sümeyye Nur Oğlakçı)

İslam Akaidi PDF indirme linki var mı?

Ahmet Lütfi Kazancı - İslam Akaidi kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de İslam Akaidi PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Ahmet Lütfi Kazancı Kimdir?

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1964 yılında mezun oldu. Çorum ve Isparta'daki imam-hatip liselerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra 1977'de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'nde Arap Dili ve Belagatı asistanı oldu. 1980'de bu üniversitenin öğretim görevlisi kadrosuna geçti.Sonra İstanbul'da özel bir fakültede çalışmaya başladı.1983 yılında Ailesi ile birlikte Bursa'ya taşındı. 'Hitabet-i Nebeviye' teziyle doktor (1983), 'Abdülmelik b. Mervan ve Ziyad b. Ebih' teziyle doçent oldu. Daha sonra profesörlüğe yükseldi. 16.07.2003 tarihinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekliye ayrıldı.

İslam Tarihi ve Peygamberler Tarihi üzerine çok sayıda kitabı, araştırma, derleme, tercüme ve makaleleri vardır. Ayrıca İslâm ahlakına vurgu yaptığı romanlarıyla da tanınmıştır.

Ahmet Lütfi Kazancı Kitapları - Eserleri

 • Özlenen Şafak
 • Aydınlıklara Doğru
 • Hicret Yurdunda Sabah - Doğuş
 • Yükseliş
 • Guruba Yaklaşırken
 • Kavuşma
 • Peygamberler Tarihi
 • Üvey Anne
 • Bir Vicdan Uyanıyor
 • İlk ve Büyük Halife Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Kaynana Münevver Hanım
 • Adil Halife Hz. Ömer
 • Saadet Devri Serisi
 • Emirü'l Mü'minin Hz .Ali
 • İslam Akaidi
 • Emevilerin Mahvettiği Şehit Halife Hz. Osman
 • Dört Ulu Çınar
 • Son Fırtına
 • Adil ve Zahid Halife Ömer B. Abdülaziz
 • Peygamberimizin Hitabeti
 • Peygamberimize Neden İnanmadılar?
 • Kerbela'nın Hesabı
 • Peygamberin İki Gülü Hasan - Hüseyin
 • Hazreti Hatice El Kübra
 • Hz. Süleyman'dan Hz. Muhammed'e (s.a.s.) Peygamberler Halkası
 • Benim Peygamberim
 • Peygamber Efendimizin Hitabeti
 • Nübüvvet Pınarından Kırk Hadis
 • Hazreti Osman 1
 • Peygamberler Tarihi
 • Nübüvvet Pınarından 40 Hadis
 • Peygamberler Tarihi - 2
 • İslam Akaidi
 • Büyükler Büyüğü Peygamberimiz
 • Hz. Ömer 2
 • Hazreti Ömer 1
 • Peygamberimize Neden İnanmadılar
 • Hazreti Osman 2
 • İslamda İrade, Kaza ve Kader

Ahmet Lütfi Kazancı Alıntıları - Sözleri

 • Ancak bu yokuşlar, muhakkak bir gün düzlüğe kavuşacak, dökülen terlerin, katlanılan eziyetlerin ardından rahat ve huzur dolu günler gelecekti... (Aydınlıklara Doğru)
 • İçlerinde insanlık şuuru bulunanlar, bir başkasının iffeti için endişe duymadan edemezler. Bu endişeyi duymayan, kendisini namus meydanının tek kahramanı olarak gören, rastladığı her kadında kendi şahsı için bir nasip bulunduğu kanaatiyle hareket eden kimse... İşte hakiki alçak budur. (Bir Vicdan Uyanıyor)
 • Süruri Bey, Ezanın Türkçe okunmasının milli bir duygu olmaktan ziyade, dine ve dindarlara vurulmuş esaslı bir darbe olduğunu bölenlerdendi. (Bir Vicdan Uyanıyor)
 • "Lâ sağirate meal ısrar, velâ kebirate meâl istiğfar" Israr ede ede küçük günah kalmaz, büyük günah olur. İstiğfar ede ede büyük günah kalmaz, erir. (İslam Akaidi)
 • Hz. ŞUAYB Medyen halkına gönderilen bir Peygamberdir. Medyen halkı çeşit çeşit ahlaksizca işler sergilemekle tanınmislardi. Ölçü ve tartida hile yapıp ,halkin malını haksız yere düşürüp hile yapmaktadırlar. Hz. ŞUAYB; - EY Kavmim ,Allah a kulluk edin. Sizin ondan başka hiç bir tanriniz yoktur . Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyu ve tartıyı dürüst yapın. İnsanların esyasina karşı haksızlık ederek mallarının değerini düşürüp ellerinden almaya çıkmayın. Yeryüzünü ,ıslah edildikten sonra fesada vermeyin. Eğer inanan kimseler iseniz ,bu dediklerim sözler için elbet saha hayrlidir. ( Araf süresi /85. Ayet ) Medyen halkı ise Hz. Şuayba donerek: -Ey Şuayb, sen ancak sihir yapılmış , buyulenmis kisilerdensin ve sen peygamber değil, bizim gibi bir insansın. Biz elbet ve elbet seni yalancılardan biri zannediyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hemen üzerimize gökten parçalar düşür, dediler. Hz. Şuayb i her firsatta yalanlayan kavmi onun bahsettiği azabi getirmekle israrci davraniyorlardi. Be nihayet beklenen azap geldi. Pek sıcak bir gündü. Başlarına yaklaşan bulutun serinlikte getirdiğini saniyorlardi. Fakat sanki buluttan ateş yagiyordu. Beyinleri kaynayacak gibi oldu. Evlerine, en izbe yerlere girdiler. Durulacak gibi degildi. Kur'an'da "gölge gününün azabi " denilen bu azap onlari deliye dondurmus ne yapacaklarını bilemez hale gelmişlerdi. Daha sonra müthiş bir ses ve sarsıntı onlari yakaladı . Bulunduklari yerde yüzüstü cokuverdiler. Sanki onlar orada oturup yerleşmemis, yasamamis gibi olmuslardi. Onların taş gibi ,oldukları yerde cakilmis gibi kalan sessiz ve sakin duran cesetlerine ibret gözüyle bakan Hz. Şuayb suz sözleri söylemekten kendini alamadı. - yemin ederim ki ey kavmim , ben size , Rabbimin gönderdiği hükümleri ulastirdim. Sizin iyiliginizi istedim. Şimdi ben o kafirler topluluğuna karşı nasıl üzüntü duyar tasalanirim. Hz. Şuayb Kuran da 11 ayette zikfedilmistir. (Peygamberler Tarihi)
 • Kim Allah’a olan saygısını devam ettirirse Allah ona bir kurtuluş yolu açar, onu hiç hesap etmediği bir yoldan rızıklandırır. (Talâk sûresi, 3. Ayet) (Kavuşma)
 • Sevgili peygamberimizin gözlerinin nuru Hüseyin varken Yezid gibi seviyesiz, şahsiyetsiz, içki müptelası, dini değerlere yabancı, aşağılık bir kişiye "Müminlerin Emiri" diye bakmayı ve baş eğmeyi kendilerine yediremiyorlardı. (Peygamberin İki Gülü Hasan - Hüseyin)
 • Nebi (s.a.v.)'in soru soranı takdir etmek suretiyle cevap vermesi, öğretim açısından da ayrı bir değer taşır. Soru soranın itimadını arttırır, ikinci bir soru sorma cesaretini verir. (Peygamber Efendimizin Hitabeti)
 • "Sizden biri kendi şahsı için arzu ettiğini mümin kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek manâsıyla iman etmiş olmaz." (Hicret Yurdunda Sabah - Doğuş)
 • Allah her şeye kadirdir... O' nun kudreti karşısında olmaz diye bir şey yok... Peygamber Davut'un elimde demiri yumşatan yüce Mevla, dilerse taşları, demirleri yontacak sertlikte olan bu kalpleri de yumuşatır, ipek gibi yapıverir. (Aydınlıklara Doğru)
 • Her tarafta, "ovada insanları, dağ başlarında hayvanları doyuran" diye şöhret bulmuş, sofrasından misafir eksik olmamış olan abdulmutalib, muhammed'inin süt anne ücretini vermekten mi çekinecek. (Özlenen Şafak)
 • Dünyanın tadı tuzu şu dört insanla olur : İlmi ile amel eden ve insanlara iyi örnek olan alim. Öğrenmekten çekinmeyen bilmediğini sormaktan utanmayan cahil . Malını iyilik yolunda sarf eden cömert bir zengin . Ahiretini dünya karşılığında satmayı düşünmeyen ve iffetini muhafaza eden fakir . (Dört Ulu Çınar)
 • Alçak gönüllü olmak, şeref ve faziletlerin merdivenidir. Kibirlenmek ise mahvolma sebeplerinin başıdır. (Emirü'l Mü'minin Hz .Ali)
 • Hz.Ali yanı başında oturan Hasan ve Hüseyin'e döndü: "Allah'a karşı saygılı olmanızı tavsiye ediyorum. Dünya size yönelmiş olsa da sizin ona yönelmemenizi, ondan uzak durmanızı istiyorum. Elinizden çıkıp uzaklaşan ve size bir daha dönmeyecek olan şey için üzülmeyin." (Emirü'l Mü'minin Hz .Ali)
 • Sadece iki tane kusursuz insan vardır: Biri ölmüştür, diğeri de henüz doğmamıştır. (Yani kusursuz insan aramak boşunadır) (Adil Halife Hz. Ömer)
 • Ey insanlar, ben bir Müslümanım, Allah'ın kullarından herhangi bir kulum. Onun yardımı olmadığı takdirde zayıfım. Üzerime aldığım bu görev İnşallah benim huyumu değiştirmeyecektir. Büyüklük sadece Allah'a mahsustur. Kulların kibir ve azametle hiçbir ilgisi yoktur. Sakın sizden bir kimse "Ömer halife olunca değişti " demesin. Kimin hakkını çiğnedi ve zulmetti isem ona hakkım vermeye razıyım. (Hazreti Ömer 1)
 • Müminlerin emiri belime iki Kılıç bağladı. Biri Merhamet, biri ceza kılıcı. Ben Merhamet kılıcını yolda gelirken düşürdüm, elimde sadece ceza kılıcı kalmış oldu. Şimdiden bir takım başlar görüyorum. Sarıklarının kenarından, sakallarının arasından sızan kanlar, olgunlaştığını, koparılma zamanının çoktan gelmiş olduğunu haykırıp duruyor. Ben bu başları koparmak için paçalarını sıvamak durumdayım. (Kerbela'nın Hesabı)
 • Mümin olanın diğer mümin kişiye karşı durumu, birbirine kenetlenen ve destek olan bir bina gibidir. (Hicret Yurdunda Sabah - Doğuş)
 • İnsanı şaşkınlığından ve gafletinden uyandıran musibet ve felaketler ne hoş şeydir... (Bir Vicdan Uyanıyor)
 • " İnsanda bir dert vardır.Yaptığını kendinden başkasına duyurma derdi..." (Üvey Anne)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle